Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 40,651 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/0507f994f2fadd7830655a666cf0578a468fe7c5/i-img1200x900-1566297746jwkp9m1690395.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ICOM IC-9100 100W HF/50/144/430MHZ オールモード 中古

0d - 0h 00' 00s 12 lượt đấu
16,500 Yên
3,828,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/caa06006e093ab248eb1b9817e7dcadfe77ad763/i-img1200x900-1566281615mdxhoz1465162.jpg&dc=1&sr.fs=20000

Transceiver ICOM IC-7300 100W + おまけ SP-38

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
75,000 Yên
17,400,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/f93701627ac1f2277c5e5cf19dd37c043b1db5b0/i-img640x480-15662884895z10tp1584206.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●○ケンウッド TS-990S USED 最高機種 HF/50MHz200W機

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
412,000 Yên
95,584,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/d8413fac69eea7a64bd9c0135eb79ded7b26f8a0/i-img1200x799-1566297179kz48441689861.jpg&dc=1&sr.fs=20000

JRC 日本無線 JST-100D HFトランシーバー 100W 無線機

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
3,100 Yên
719,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/70103638c6df7b248e658ebda1ee2778c1527b3c/i-img768x1024-1566299613is0suo1455398.jpg&dc=1&sr.fs=20000

SONY ICB-707トランシーバー 無線機 (V4374)AKARI岡山

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
1,100 Yên
255,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2c28c547c8121c0b75d2764645c10314b0b9ac8d/i-img800x600-1566298594j8r91n1485829.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ICOM IC-7100M 50Wタイプ HF~430MHzオールモード D-STAR対応 保証期間残有り

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
70,000 Yên
16,240,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/7/4/8/5/ffjtaka-img1200x797-1566294845uxdmtg10553.jpg&dc=1&sr.fs=20000

YAESU ヤエス FT 2000 サブ受信部 CWフィルター付き 元箱 動作品

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
109,800 Yên
25,473,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b2af31c5f219672d7fa64e2917103baf66805d5c/i-img600x450-1566296018wudgux1462079.jpg&dc=1&sr.fs=20000

KENPRO ケンプロ KR-500B 仰角ローテーター 中古ジャンク品

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
500 Yên
116,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x640-1566294942itf27y256.jpg&dc=1&sr.fs=20000

JRC 日本無線 NRD-525 受信機 元箱付【40

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
1,188 Yên
275,616 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b778d9967a3e76bf624e4b3815493fd14911c292/i-img1200x900-1566303418trfqqk1577946.jpg&dc=1&sr.fs=20000

特定小電力トランシーバー アルインコ DJ-P221L

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
10,000 Yên
2,320,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9/8/0/2/platcase-img1200x900-1566306950k3e787974.jpg&dc=1&sr.fs=20000

■YAESUヤエス FT-857DM 1.9-430MHz 50W 新スプ技適機 美品 移動運用に最適

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
35,000 Yên
8,120,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9a3864321f1993eaaf35024d376845c4edc3df13/i-img750x1000-1566302310n0qh6x1466880.jpg&dc=1&sr.fs=20000

hp HEWLETT-PACKARD 8350B SWEEP OSCILLATOR

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
1,400 Yên
324,800 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9a3864321f1993eaaf35024d376845c4edc3df13/i-img750x1000-15663008921boa641435790.jpg&dc=1&sr.fs=20000

Tektronix 2465B 400MHz

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
232,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9a3864321f1993eaaf35024d376845c4edc3df13/i-img750x1000-15663019551ngcfr1466624.jpg&dc=1&sr.fs=20000

hp HEWLETT-PACKARD 8656 SIGNAL GENERATOR

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
232,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/03b633b99d2d72ca11f91ba66f8a434ad5426aef/i-img1200x899-1566268626w1fxhj1416454.jpg&dc=1&sr.fs=20000

アイコム IC-R6 オマケ付き

0d - 0h 00' 00s 11 lượt đấu
8,250 Yên
1,914,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/f733282524573ef6c57b97a8c8d12173801ca218/i-img640x480-1566316960ymnmfs1468441.jpg&dc=1&sr.fs=20000

無線147TRIO TS-520V100W改造まだまだ使えますSSB ALLMODE HF TRANSCEIVER

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
8,000 Yên
1,856,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>