Tỷ giá: 1¥ = 226 vnđ
Lớn hơn 15,000 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/b03e875a99261935b57dfbcf29ee8fb18bd511a7/i-img1200x900-1571371379qo1kle569420.jpg&dc=1&sr.fs=20000

■ ICOM IC-7000

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
10,500 Yên
2,373,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/e72122e684ba2bc6c152dc9d3cf7f881df83a7fa/i-img1200x802-1571371958hhjnlb644394.jpg&dc=1&sr.fs=20000

KENWOOD TS-50S ALL MODE トランシーバー

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/2c28c547c8121c0b75d2764645c10314b0b9ac8d/i-img800x600-1571306948who9ns544605.jpg&dc=1&sr.fs=20000

YAESU ヤエス FT-991A 100W HF/50/144/430MHz オールモード 美品

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
85,000 Yên
19,210,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/1cc58f189a57a90ba024ae93121633dfcbff06f1/i-img800x600-15713740778rsyhg568199.jpg&dc=1&sr.fs=20000

アイコム IC-7410 100W機です。1.9Mhz~50Mhz。専用マイク付

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
45,000 Yên
10,170,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/463bac11c0f1d043f9e1ff13bd9497b2fe261102/i-img1200x900-15712972445ggasz522854.jpg&dc=1&sr.fs=20000

日本無線 JRC NRD545 DSP受信機(+CHE-199 ワイドバンドコンバーターユニット)美品

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
180,000 Yên
40,680,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/9355ce159137682d7cf3571b3791126bf6f18afe/i-img1198x898-15713760989yyvuy715834.jpg&dc=1&sr.fs=20000

八重洲 FL-2100Z HFリニアアンプ ジャンク品

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
8,000 Yên
1,808,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/4/7/6/3/kenk119-img1200x1019-1570944864elpidk15304.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ICOM リニアアンプ IC-PW1  HF+50MHz帯オールバンド1kW

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
260,000 Yên
58,760,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/1de579e5661f1a4db85c6fcb5ccd0e5f0d4425d7/i-img1200x900-1571289832rytt9s557724.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ICOM IC-9700 50W

0d - 0h 00' 00s 28 lượt đấu
161,000 Yên
36,386,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/68f00e0834a9c6c7bbe05ee649fa430fe5d9df45/i-img1024x768-1571320503f6acur586658.jpg&dc=1&sr.fs=20000

八重洲無線 YAESU FRG-7

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
9,000 Yên
2,034,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/80597ddb7438ab50b363f4a2de294937e1165c08/i-img1200x900-1571294357hgxoos595114.jpg&dc=1&sr.fs=20000

野外設置型アンテナチューナー ICOM AH-4

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
5,500 Yên
1,243,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5a427304d09b12d0c39271e2eb8fcea3c71b46dc/i-img1200x801-1571356142z5llqy629858.jpg&dc=1&sr.fs=20000

IC-721 アイコムのHFトランシーンバーです。

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
10,000 Yên
2,260,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/c4c37bb3774049b493d6c3d7ac70273c4ad4d778/i-img1200x900-1571378555pr2hgi617961.jpg&dc=1&sr.fs=20000

DC-電源コード 4種類

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>