Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 41,834 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2820bb55b828581371912b5ef04d7dc71a180fde/i-img1200x539-1566365916bm5ym72390.jpg&dc=1&sr.fs=20000

Rohde & Schwarz SMY02 9kHz~2080MHz Signal Generator  ジャンク扱い

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
5,000 Yên
1,150,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/471bfcd5f1cfc05588d5023e407455f59e8da1af/i-img1200x675-1566365735zfkvlk1796820.jpg&dc=1&sr.fs=20000

TRIO TS-530V(100W改)整備済み WARCバンド運用可能!

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
8,000 Yên
1,840,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b0f0f164185b5ed60f450c4df77e98e62806e17c/i-img640x480-15663544964dqccg1551494.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ICOM AUTOMATIC ANTENNA TUNER AH-4

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,300,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/506b8f969f8b3f33f97cbbdabd5b334637500ce2/i-img900x1200-1566279453ft9vpl1499266.jpg&dc=1&sr.fs=20000

アイコム ICOM IC-7700 元箱付 無線 現状

0d - 0h 00' 00s 12 lượt đấu
129,000 Yên
29,670,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/35e013b558d90bbf5d30510e076edcb36c42204d/i-img1200x579-1566352932rxedsf1871874.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ICOM アイコム 1200MHz FMトランシーバー IC-1201 (IC1201)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
9,800 Yên
2,254,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/5/7/3/8/tikusi4053-img1200x675-1566353179swycan17791.jpg&dc=1&sr.fs=20000

アイコム IC-2730 144/430MHz 20W 中古品 保証残有り

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
10,000 Yên
2,300,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/f93701627ac1f2277c5e5cf19dd37c043b1db5b0/i-img640x480-15662884895z10tp1584206.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●○ケンウッド TS-990S USED 最高機種 HF/50MHz200W機

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
412,000 Yên
94,760,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/d8413fac69eea7a64bd9c0135eb79ded7b26f8a0/i-img1200x799-1566297179kz48441689861.jpg&dc=1&sr.fs=20000

JRC 日本無線 JST-100D HFトランシーバー 100W 無線機

0d - 0h 00' 00s 8 lượt đấu
4,200 Yên
966,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/0507f994f2fadd7830655a666cf0578a468fe7c5/i-img1200x900-1566297746jwkp9m1690395.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ICOM IC-9100 100W HF/50/144/430MHZ オールモード 中古

0d - 0h 00' 00s 25 lượt đấu
30,500 Yên
7,015,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9/8/0/2/platcase-img1200x900-1566306950k3e787974.jpg&dc=1&sr.fs=20000

■YAESUヤエス FT-857DM 1.9-430MHz 50W 新スプ技適機 美品 移動運用に最適

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
35,000 Yên
8,050,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/63bd8eb78f68ee81f61b7ae7eb832fc9dce350a9/i-img640x480-1566359660uuyyug1789131.jpg&dc=1&sr.fs=20000

YAESU FT-857DM 50W セパレートキットYSK-857付 中古美品

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
32,500 Yên
7,475,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/18552b0d2f8cbc3f866af9ac12fdd42ca0160947/i-img1200x900-15663692606l0e1n1638273.jpg&dc=1&sr.fs=20000

TRIO 固定機用スピーカー SP-120

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,800 Yên
414,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2c28c547c8121c0b75d2764645c10314b0b9ac8d/i-img800x600-1566298594j8r91n1485829.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ICOM IC-7100M 50Wタイプ HF~430MHzオールモード D-STAR対応 保証期間残有り

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
75,000 Yên
17,250,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/6ac25de01e2a660b206eba7608518d856a8342b1/i-img1200x900-1566350117icschg1478652.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ICOM IC-375 430MHzオールモード 動作品 おまけ付(リニア)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
5,000 Yên
1,150,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/4401f722d6198cf079ee2ffbfd26c9e4bf2207ac/i-img1000x750-1566358485pljnhs1670824.jpg&dc=1&sr.fs=20000

KENWOOD 1200MHz モービル機 TM-531

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
2,000 Yên
460,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/caa06006e093ab248eb1b9817e7dcadfe77ad763/i-img1200x900-1566281615mdxhoz1465162.jpg&dc=1&sr.fs=20000

Transceiver ICOM IC-7300 100W + おまけ SP-38

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
77,007 Yên
17,711,610 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>