Tỷ giá: 1¥ = 223 vnđ
Máy trạm
Lớn hơn 1,166 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/3397fa19cd5c72cc4afec8111512ad0f8a4c1a02/i-img720x480-1575701149numqod100832.jpg&dc=1&sr.fs=20000

現状 Precision T1700 第4世代 Core i7 4770 /8GB/1TB/Quadro K600/USB3.0/Win7Proモデル☆

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,078 Yên
240,394 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/045829aa2bd386e6c30971808aaca07a4c29410a/i-img749x1200-1575696028a3wjsg99986.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆ HP Z6 ワークステーション Gold 5122(4C)3.6Ghz/32GB/Quadro P400 /1TB+M2 SSD 512GB ほぼ新品

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
400,000 Yên
89,200,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/dfb10e4eff6450143c5021ca27b236e6795db55d/i-img900x1200-1575604017vycqcy85918.jpg&dc=1&sr.fs=20000

FMV Celsius W530 Xeon E3-1225v3/16GB/Windows10Pro 富士通 ワークステーション

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
5,010 Yên
1,117,230 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/7a26fe027f783e1388ee36b91dc6959c52e42c8f/i-img547x1024-1575601054jvjgwj84354.jpg&dc=1&sr.fs=20000

DELL PRECISION T7500 Xeon E5620 2.4GHz 完動品 中古

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/ebb0b3845efbc44346e08f7666cb944e538aa5a8/i-img600x762-1575621971unf7tk309.jpg&dc=1&sr.fs=20000

♪♪ Z400 Workstation☆Xeon E3565/12G/1T☆Blu-ray☆Quadro2000☆Win10 ♪♪

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
2,200 Yên
490,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/de97800a750254d99a3bc24254d5dc1a00a626e9/i-img640x480-157561272138rphs110093.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Z440 WorkStation(Xeon QuadCore E5-1630 V3 3.7GHz/64GB/SSD(PCIe)256GB/Quadro M4000)

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
44,000 Yên
9,812,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/9222858e9423cde2711359534aa6cb8a044b7af7/i-img899x1200-15754719140xfm0g66838.jpg&dc=1&sr.fs=20000

823152 OS無 Coa8 Dell PrecisionT5810 Xeon Quad-Core E5-1620 V3 3.50GHz 4GBx4 500GB DVD-ROM QuadroM4000

0d - 0h 00' 00s 13 lượt đấu
18,700 Yên
4,170,100 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/9222858e9423cde2711359534aa6cb8a044b7af7/i-img899x1200-1575644721s07yak115561.jpg&dc=1&sr.fs=20000

891359 OS無 Coa8 Dell PrecisionT5810 Xeon Quad-Core E5-1620 V3 3.50GHz 4GBx4 500GB DVD-ROM QuadroM4000

0d - 0h 00' 00s 15 lượt đấu
12,870 Yên
2,870,010 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/de97800a750254d99a3bc24254d5dc1a00a626e9/i-img640x480-1575612902w79nre86663.jpg&dc=1&sr.fs=20000

DELL Precision TOWER 5810(Xeon QuadCore E5-1630 V3 3.7GHz/16GB/SSD 256B + HDD 2TB x 2)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
22,000 Yên
4,906,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/2c3719428d8f9140860be361f4edeca5963f6ee8/i-img900x1200-1575741995wd31yt133796.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★☆富士通 CELSIUS W520 Xeon E3-1225v2 3.2GHz 8GB 500GB☆★

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
14,800 Yên
3,300,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/9222858e9423cde2711359534aa6cb8a044b7af7/i-img899x1200-1575507442gnxgxx69775.jpg&dc=1&sr.fs=20000

898791 OS無 Coa8 Dell PrecisionT5810 Xeon Quad-Core E5-1620 V4 3.50GHz 4GBx4 500GB DVD-ROM QuadroM4000

0d - 0h 00' 00s 18 lượt đấu
22,772 Yên
5,078,156 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/de97800a750254d99a3bc24254d5dc1a00a626e9/i-img640x480-1575612721zy4vch110453.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Z440 WorkStation(Xeon 6Core E5-1650 V3 3.5GHz/16GB/SSD 256GB + HDD 2TB)

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
29,150 Yên
6,500,450 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/de97800a750254d99a3bc24254d5dc1a00a626e9/i-img640x480-1575612901mnvoqp87127.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Z640 WorkStation(Xeon 6Core E5-2620 V3 2.4GHz x 2/16GB/SSD(PCIe)256GB + HDD 2TB/Quadro K4200)

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
50,050 Yên
11,161,150 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>