Tỷ giá: 1¥ = 222 vnđ
Lớn hơn 1,229 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-1571119922wuy0yz9170.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Z440 WorkStation ジャンク!現状で!

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,100 Yên
244,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-15711199229f9kp15569.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Z230 SFF Workstation(Xeon E3-1225 V3 3.2GHz/8GB)現状で!

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,100 Yên
244,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-15711199226yfugv20142.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Workstation Z220 SFF(Xeon E3-1225 V2 3.2GHz/8GB)現状で!

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,100 Yên
244,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/773d054cf9b06a7e0a4ec7f4fc778ce8ebaa8e86/i-img1200x900-1570963773fgur6j279976.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Z840 Workstation[DC/Xeon E5-2687W v3 3.10GHz 10コア/仮想20コア/RAM:8G]動作品

0d - 0h 00' 00s 31 lượt đấu
20,388 Yên
4,526,136 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-1571119922kvsfzu19331.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Z210 Workstation SFF(Intel Core i3 2120 3.3GHz/4GB)現状で!

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,100 Yên
244,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-1571119922vxvls211312.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Workstation Z210 SFF(Xeon E31225 3.1GHz/8GB)現状で!

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,100 Yên
244,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-1571120100kmyvoh44417.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Workstation Z210 SFF(Xeon E31225 3.1GHz/8GB)現状で!②

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,100 Yên
244,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/773d054cf9b06a7e0a4ec7f4fc778ce8ebaa8e86/i-img1200x900-1570866709xglgal235316.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Z840 Workstation[DC/Xeon E5-2698 v3 2.30GHz 16コア/仮想32コア/RAM:8G]動作品

0d - 0h 00' 00s 30 lượt đấu
46,800 Yên
10,389,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/9b960c4d42a5a7c2bb38e1020466055f8d8dedd8/i-img1200x900-157098517534tyjp309925.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Z820 Workstation E5-2643v2 x2 K6000 1288G 1Tx4

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
80,000 Yên
17,760,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-1571119922scnhwl6162.jpg&dc=1&sr.fs=20000

DELL Precision T3610(Xeon E5-1650 V2 3.5GHz/16GB/SATA 1TB)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
6,600 Yên
1,465,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-1570983449nodktw21429.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Z820 E5-2687Wx2/32G/5TB/QuadroK5000/10Pro64/水冷

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
55,000 Yên
12,210,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>