Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 1,070 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/773d054cf9b06a7e0a4ec7f4fc778ce8ebaa8e86/i-img1200x900-1565919108nggbwj1309521.jpg&dc=1&sr.fs=20000

Dell PRECISION T7610[OC/Xeon E5-2650 v2 2.60Ghz 8コア/仮想16コア/RAM:32G]動作品

0d - 0h 00' 00s 31 lượt đấu
8,050 Yên
1,819,300 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0507/users/7d3d36479d579ddcbd4f549abdfe1bc6ca142df3/i-img752x1200-15624157442ewx2e221177.jpg&dc=1&sr.fs=20000

税込 パイオニアBDR-205国産/SSD240GB/HDD1TB/メモリ16GB/GTX960/E5-1620v3/hp Z440

0d - 0h 00' 00s 6 lượt đấu
1,400 Yên
316,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/29b0834e0e6005813f5f76fd063837b928bb47be/i-img640x480-1565005937cxcvs9706423.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Z440 Z640 Z840  Z Turbo ドライブ G2 256GB PCIe SSD /内蔵M.2スロット用

0d - 0h 00' 00s 47 lượt đấu
7,200 Yên
1,627,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/36fc3e84350fb64cfe8512f1521f1c690ab4bb32/i-img600x800-1566107749xtvfyy1417362.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Z240 SFF マザーボード 現動作品 写真の通り 本体のみ

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
5,000 Yên
1,130,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-1565932323ycarto369.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Z440 WorkStation(Xeon 6Core E5-1650 V3 3.5GHz/16GB/256GB(SSD) + 2TB/Quadro K4200)

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
32,400 Yên
7,322,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0507/users/ab65c5ce836c7ed5e51e6f6bdfc809ebb2781ec0/i-img542x1200-1563434289oxupah1132734.jpg&dc=1&sr.fs=20000

Dell PRECISION TOWER 5810 (Intel Xeon E5-1630 v3 , RAM 16GB, SSD 256 + 256GB)

0d - 0h 00' 00s 30 lượt đấu
37,000 Yên
8,362,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-15659287220ctnxy146.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Workstation Z220 SFF(Xeon E3-1225 V2 3.2GHz/8GB)現状で!②

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
1,188 Yên
268,488 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-1565928722zs6h2764.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Workstation Z210 SFF(Xeon E31225 3.1GHz/8GB)現状で!

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
1,188 Yên
268,488 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-1565943123eb64cf235.jpg&dc=1&sr.fs=20000

DELL Precision T7610(Xeon 8Core E5-2650 V2 2.6GHz x 2/256GB/500GB/Quadro K600)

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
54,000 Yên
12,204,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-1565928901m7jxq0538.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP Workstation Z220 SFF(Xeon E3-1225 V2 3.2GHz/8GB)現状で!

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
1,188 Yên
268,488 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0507/users/7d3d36479d579ddcbd4f549abdfe1bc6ca142df3/i-img769x1200-1563102747y6ic4u766416.jpg&dc=1&sr.fs=20000

税込 Z230 Win10/Intel SSD/メモリ16GB/NVS315/リカバリー/E3-1270v3

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
5,000 Yên
1,130,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/773d054cf9b06a7e0a4ec7f4fc778ce8ebaa8e86/i-img1200x900-1564732350vqu1nl420871.jpg&dc=1&sr.fs=20000

Dell PRECISION T7600[OC/Xeon E5-2687W×2基 3.10Ghz 8コア/仮想16コア/RAM:32G]動作品

0d - 0h 00' 00s 44 lượt đấu
21,050 Yên
4,757,300 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img899x1200-1565622312iglxnt222.jpg&dc=1&sr.fs=20000

891360 OS無 Coa8 Dell PrecisionT5810 Xeon Quad-Core E5-1620 V3 3.50GHz 4GBx4 500GB DVD-ROM QuadroK4200

0d - 0h 00' 00s 14 lượt đấu
22,151 Yên
5,006,126 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>