Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 4,841 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2ac2e4b4360fa5d13f827f2dcc4f0dff44d4cda4/i-img1200x900-1566326239tvwjon1501331.jpg&dc=1&sr.fs=20000

懐中時計 精工舎 SEIKO 飛行時計 一日捲 黒文字盤

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/f5ef394ea4a741b35291a235860af376dc79ec45/i-img480x640-1566351628asiis61457869.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ユハンスアラーム手巻き懐中時計 ジャンク扱い

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b1dd329f7932bee417c8c496337a3a4973fc4a4a/i-img1200x900-1566354603kt18w21840112.jpg&dc=1&sr.fs=20000

6.懐中時計やストップウォッチ.ジャンク品

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9440c74a87cd752485405a603b79de85f5b6188b/i-img1200x900-1565786436tuifbo1134568.jpg&dc=1&sr.fs=20000

18K 金無垢 チェーン 提げ鎖 1910-1920年頃製 懐中時計 K18

0d - 0h 00' 00s 77 lượt đấu
101,007 Yên
23,231,610 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/1ce4d22e30aa1fd84c9f7619d936b99dd2d2c991/i-img1200x800-1566267178dr0eaz1481769.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★精工舎 標準時計 懐中時計 24型 15石 手巻 雰囲気良★

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
1,155 Yên
265,650 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2bc3cefb9faecc617192f4ef6171dcdd2142efff/i-img1200x900-1566213471p9blw31399497.jpg&dc=1&sr.fs=20000

K18金無垢 ELGIN ハンターケース アンティーク懐中時計

0d - 0h 00' 00s 28 lượt đấu
9,750 Yên
2,242,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b1dd329f7932bee417c8c496337a3a4973fc4a4a/i-img1200x900-1566355004lqr3q21666437.jpg&dc=1&sr.fs=20000

7.懐中時計型腕時計.可動品

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/4bce59fc22327561240a5845273f1bd41bbee24e/i-img1200x1200-1566304179ughcdc1696240.jpg&dc=1&sr.fs=20000

seiko 懐中時計(国鉄)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
12,500 Yên
2,875,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/cc127528eed26ffbe172a0a7e5e185543974e19a/i-img1200x799-1566293155pc96vn1429151.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★SEIKOSHA 精工舎 懐中時計 スモセコ 手巻き アンティーク レトロ 稼働品★

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
5,000 Yên
1,150,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/19a79e78d434c72a2ca02086edb049c60f96fd26/i-img1200x800-1566283357osbivy1671380.jpg&dc=1&sr.fs=20000

SEIKO セイコー 6110-0010T 昭48 44 高鉄 PRECISION 21石 手巻き 懐中時計

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
2,100 Yên
483,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b07ba8bd98022168e501084f56bfab7718a67ffa/i-img750x1000-1566303417z8uoya1844378.jpg&dc=1&sr.fs=20000

BERNE  アラーム 懐中時計 リピーター

0d - 0h 00' 00s 6 lượt đấu
3,300 Yên
759,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9440c74a87cd752485405a603b79de85f5b6188b/i-img1200x900-1565786201og51zo1073201.jpg&dc=1&sr.fs=20000

18K 金無垢ケース 明治42年 懐中時計 手巻き 1909-1919年 特殊なケース形状

0d - 0h 00' 00s 37 lượt đấu
40,500 Yên
9,315,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/426adb486c8388963303211bdfd615a7eecd4202/i-img1200x900-1566278643qfpjho1459885.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【T56】ILLINOIS 懐中時計 アンティーク 手巻き イリノイ 稼働現状品

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>