Tỷ giá: 1¥ = 223 vnđ
Máy hủy tài liệu
Lớn hơn 1,826 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/07afbd92acb11f65cbf68dcef6537b81a29d15b3/i-img500x500-15757409011kroty266.jpg&dc=1&sr.fs=20000

コクヨ シュレッダー 超静音 CD・カード細断可能 ホワイト AMKPS-MX100W

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
7,980 Yên
1,779,540 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/44c2536491a33b1fc4872da4128b00c797a15175/i-img675x1200-1575725666cy5qhx104264.jpg&dc=1&sr.fs=20000

OHM オーム電機 マイクロ マルチ シュレッダー

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
2,980 Yên
664,540 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/07afbd92acb11f65cbf68dcef6537b81a29d15b3/i-img500x392-1575740874l0br6711214.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ナカバヤシ パーソナルシュレッダー ファインカット グリーン NSE-T05G

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
2,089 Yên
465,847 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>