Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 36,785 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/1beb4867df6348db712a6b461f0ff0e6506f4075/i-img900x1200-1566110400mwdmrf1619374.jpg&dc=1&sr.fs=20000

I/O別冊 PC-8001 活用研究  工学社

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
2,300 Yên
533,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/36bad65e27f3ef9abe3fc936a56d5587e8becf0b/i-img999x1200-1566299198xrlg6t1839698.jpg&dc=1&sr.fs=20000

AlphaZero 深層学習 強化学習 探索 人工知能プログラミング 実践入門

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
2,200 Yên
510,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2126293431bcb0ffff12ef8b9908d1ae376fc3af/i-img600x600-15662496885yu6su1526117.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【送料無料】Pythonチュートリアル 第3版【書き込みあり】

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
311 Yên
72,152 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2/5/9/0/dfn051182003-img1200x675-1566026846niwsuj12285.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★希少中古美本★ 復活!TK‐80 CD付 送料無料!

0d - 0h 00' 00s 14 lượt đấu
3,600 Yên
835,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/1/2/0/5/miwapon510-img1200x1200-1565783209cjowvi3796.jpg&dc=1&sr.fs=20000

応用情報技術者試験 TAC DVD講座 通信

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
55,000 Yên
12,760,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>