Tỷ giá: 1¥ = 223 vnđ
Sách cũ, tài liệu cũ
Lớn hơn 15,000 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/c01868a86f271a3ed4221a7af57416e87a075ee1/i-img600x450-1575764643fbtyrk752.jpg&dc=1&sr.fs=20000

a26和本 国芳 日本 百将伝 絵本 武者絵 浮世絵 古書古文書

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,200 Yên
267,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/c01868a86f271a3ed4221a7af57416e87a075ee1/i-img600x450-1575764894akoqtj212.jpg&dc=1&sr.fs=20000

a22和本 北斎画 仕懸莫幕仇手本 洒落本 写本 浮世絵 古書古文書

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,200 Yên
267,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/3/2/1/6/taito_87-img900x1002-1575775081mfqavh6874.jpg&dc=1&sr.fs=20000

和本 『 春園図録 春園茶会図録 完 』 明治14年 茶会記 煎茶道 古文書 古書

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
223,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/3/2/1/6/taito_87-img900x515-1575774834anjm9j16926.jpg&dc=1&sr.fs=20000

『 詳細不明 』 巻物 肉筆 紙本 書画 巻子 天保6年 手紙 古文書

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
223,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/c01868a86f271a3ed4221a7af57416e87a075ee1/i-img600x450-1575765910ay29ub261.jpg&dc=1&sr.fs=20000

a5和本 近世報国百人一首 永濯 志士 明治維新 和歌 古書古文書

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,200 Yên
267,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/b0442016d0beb9a48ef5ec8711ef802c0a2e57c8/i-img1200x900-1575766957vtd0iv114943.jpg&dc=1&sr.fs=20000

古文書 江戸、明治 段ボール箱一箱 大量 備中都窪郡福田村ほか

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
223,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/c01868a86f271a3ed4221a7af57416e87a075ee1/i-img600x450-1575765020xpr4op4809.jpg&dc=1&sr.fs=20000

a20和本 江戸土産 番付集 古書古文書

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,200 Yên
267,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/c01868a86f271a3ed4221a7af57416e87a075ee1/i-img600x450-15757632055qmb38210.jpg&dc=1&sr.fs=20000

a21和本2冊 末摘花 俳諧 川柳 落語 古書古文書

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,200 Yên
267,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>