Tỷ giá: 1¥ = 223 vnđ
Cửa gỗ
Lớn hơn 7,198 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/60f580b92cf5dff40683b6b64f4c3755a889d586/i-img900x1200-1571136575yehlez430809.jpg&dc=1&sr.fs=20000

茶道 お茶屋 お茶室 持っていける方へ 部品取りにしてください。

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
250,000 Yên
55,750,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/52386692512682ba02ee5861932a2126c7bf2a60/i-img640x599-1575561022gwlsy277875.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆家元☆井波彫刻 高ノ山刀 細密木彫り 四君子文 欄間一対 

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
1,320 Yên
294,360 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/52386692512682ba02ee5861932a2126c7bf2a60/i-img640x1001-1575384255u9yoi952576.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◇音曲◇時代総欅 肉厚 蔦文金具蔵戸鍵付建具 古民家オリジナル

0d - 0h 00' 00s 6 lượt đấu
1,650 Yên
367,950 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/5af6fec24b36ede98e10f4c1495b0042de41e31d/i-img400x583-1575436097vrahfq83039.jpg&dc=1&sr.fs=20000

XO303 古い 時代物 欅けやき 建具 引き戸 戸 扉 格子 古民家 古家具 古材

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
223,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/fde012191923ab934a95215ab3c815600ffbd8fc/i-img640x480-15756112838rjpdw88737.jpg&dc=1&sr.fs=20000

アンティーク金具 真鍮 ドアノブ 小 一式 デットストック

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
3,000 Yên
669,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>