Tỷ giá: 1¥ = 226 vnđ
Lớn hơn 7,256 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x755-1571316611t2rzgv294.jpg&dc=1&sr.fs=20000

□古城□越中井波彫刻 幸峰作 細密四君子彫 縦型欄間

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,100 Yên
248,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x591-1571316612kdpnbg291.jpg&dc=1&sr.fs=20000

□古城□迫力!細密木彫り 雲龍彫り 寺院欄間

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,100 Yên
248,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/0a9fd24b61e2996b3e8d8264f673725b7d60cec0/i-img675x1200-1571378822gbfbkh595319.jpg&dc=1&sr.fs=20000

M191002-2時代板戸二枚組/時代建具時代箪笥民芸衝立

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
20,000 Yên
4,520,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/4664528412adb94e4cb0549f3f98df64543669b2/i-img600x450-1571295582h27zrp553232.jpg&dc=1&sr.fs=20000

時代【戦前 色硝子 建具 一対】木枠 ガラス 引き戸 大正ロマン

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/59358608310bbbfbc2763b7f758200c584d53e96/i-img600x600-1571306427vwjkkg398.jpg&dc=1&sr.fs=20000

仏具 建具 衝立 仏画 一対 金彩蒔絵 螺鈿 彫刻 寺院依頼品 

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x437-1570815740zm6myq323.jpg&dc=1&sr.fs=20000

□古城□井波彫刻 藤井藤吾作 細密木彫 松竹梅に鶯文 欄間一対

0d - 0h 00' 00s 10 lượt đấu
2,090 Yên
472,340 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x1082-1570815740o107ig166.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◇音曲◇旧家初だし品 重厚な巾着金具付き 蔵戸 幅 約113cm

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
1,320 Yên
298,320 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/0a9fd24b61e2996b3e8d8264f673725b7d60cec0/i-img1200x675-1571379253hqvwdp634634.jpg&dc=1&sr.fs=20000

M191002-6時代まいら戸四枚組/時代建具時代箪笥民芸衝立

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
80,000 Yên
18,080,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/0a9fd24b61e2996b3e8d8264f673725b7d60cec0/i-img1200x675-1571379066t4j35i667338.jpg&dc=1&sr.fs=20000

M191002-5時代障子戸四枚組/時代建具時代箪笥民芸衝立

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
60,000 Yên
13,560,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x508-1570815740vlba2q129.jpg&dc=1&sr.fs=20000

□古城□細密木彫 松に鶴文 書院欄間 書院戸

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
1,540 Yên
348,040 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x464-1570815740v173le1002.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◇在来◇越中井波彫刻 小西実刀 細密木彫 松竹梅文 欄間一対

0d - 0h 00' 00s 18 lượt đấu
10,329 Yên
2,334,354 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>