Tỷ giá: 1¥ = 226 vnđ
Lớn hơn 15,000 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/3cc1b5e69519e7fed17322974b99895df12623c3/i-img1200x1200-15713831817prndk732504.jpg&dc=1&sr.fs=20000

火縄銃

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
124,000 Yên
28,024,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/f81f8ae6f48a6c1e5ac58cb720c2ae4c1488090a/i-img640x480-1571361432t0oomc632930.jpg&dc=1&sr.fs=20000

拵え付き大刀 65㎝ 登録書有り

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
10,000 Yên
2,260,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/f81f8ae6f48a6c1e5ac58cb720c2ae4c1488090a/i-img640x480-15713621929t1pkx608940.jpg&dc=1&sr.fs=20000

豪壮な彫り物のある大刀 67.2㎝ 登録書有り

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,260,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/f81f8ae6f48a6c1e5ac58cb720c2ae4c1488090a/i-img640x480-1571360831yoeezl608091.jpg&dc=1&sr.fs=20000

大刀 二尺〇寸一分五厘 軍刀拵え付き 登録書有り

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
10,000 Yên
2,260,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/4/3/8/1/ahataa2840-img1200x900-1571357650iro3uh14455.jpg&dc=1&sr.fs=20000

日本刀になります。

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
10,000 Yên
2,260,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/f81f8ae6f48a6c1e5ac58cb720c2ae4c1488090a/i-img640x480-1571359151qrwd0x558461.jpg&dc=1&sr.fs=20000

大刀 二尺二寸五分 拵え有り 登録書付き

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,260,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/a699777957d99c717b197f9f88fed8f462cced00/i-img800x703-1571361635b2cpx0560050.jpg&dc=1&sr.fs=20000

備陽長船住祐重 二尺二寸五分 素晴らしい拵え 風格ある太刀姿

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
1,200 Yên
271,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/7c0fce5f85e53fe9d93206dc933ac618cc2edc36/i-img566x425-1571308422h039ra545650.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★☆委託出品 太刀 銘 一(いち) 刃長二尺四寸九分☆★附 登録証

0d - 0h 00' 00s 24 lượt đấu
49,500 Yên
11,187,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/44b2a084882202804c537294669819688ae783bd/i-img640x728-1571327495jmzsjl596977.jpg&dc=1&sr.fs=20000

大発見! 在銘『正宗』 傑作 短刀 出来見事 最上研磨済

0d - 0h 00' 00s 47 lượt đấu
80,850 Yên
18,272,100 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/eac623d17fdf38f873d765bf3e6b5988556f1f3d/i-img640x480-15713348147q6xnd598089.jpg&dc=1&sr.fs=20000

時代拵え入り刀・無銘・刃長:75.1cmの長寸で身幅:33.0mm

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
12,000 Yên
2,712,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/9/8/2/7/ncayt63699-img900x457-1571314523yug9og5448.jpg&dc=1&sr.fs=20000

肥前国河内守藤原正廣 68.0cm 出来良し

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
12,000 Yên
2,712,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>