Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 15,295 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/8/4/6/7/hariken_jya-img1200x900-1566288063yf4z9u10086.jpg&dc=1&sr.fs=20000

太刀 無銘 62.9cm 反り0.8㎝ 目くぎ穴2個 白鞘 日本刀 刀剣武具 古美術 古玩

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
11,000 Yên
2,552,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2/3/4/6/kagura9250-img900x471-1566306449hrunl325026.jpg&dc=1&sr.fs=20000

『江州住佐々木入道源一峯』71.0cm拵入 大名登録

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
11,000 Yên
2,552,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2/3/4/6/kagura9250-img900x492-15663072802ejrid13354.jpg&dc=1&sr.fs=20000

生ぶ出し『源清麿 弘化丙午年二月日』茎時代錆 拵入

0d - 0h 00' 00s 24 lượt đấu
32,100 Yên
7,447,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/8/4/6/7/hariken_jya-img1200x900-15662841723k82xa13998.jpg&dc=1&sr.fs=20000

脇差 無銘 31.8cm 反り1.0㎝ 白鞘 日本刀 刀剣武具 古美術 古玩

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
10,000 Yên
2,320,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/0/0/9/6/kenji217496-img1200x900-15662916288cmewy19094.jpg&dc=1&sr.fs=20000

特別保存刀剣 出羽大掾藤原国路 新刀上々作の業物 大阪府大名登録 

0d - 0h 00' 00s 18 lượt đấu
46,500 Yên
10,788,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2/3/4/6/kagura9250-img900x496-1566306879a8t0gr11751.jpg&dc=1&sr.fs=20000

生ぶ出し『洛陽一条住信濃守藤原国廣造』72.5cm 研上品

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
11,000 Yên
2,552,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/a671ffe33d17983a13a0ec0e11563536f3ef0c99/i-img640x480-1566293926awz4a51591825.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★日本刀 太刀 銘 濃州関住一文字源天秀鍛之 66.5cm★

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
20,000 Yên
4,640,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/6782f5ae792f06e6e65d142667f6f5b0182e3e7c/i-img640x730-1566291026z3lwo91828521.jpg&dc=1&sr.fs=20000

海外里帰り 『村正』 短刀 最上研磨済 上拵入

0d - 0h 00' 00s 63 lượt đấu
50,055 Yên
11,612,760 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/a14a10e67551576bbe0419f345f1d203824bde71/i-img1200x900-1566286327jjwqrs1471776.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ステンレス刀/藤原光永以耐錆鋼作之/海軍刀/昭和刀/個人装備/日本刀

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
5,250 Yên
1,218,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>