Tỷ giá: 1¥ = 222 vnđ
Lớn hơn 1,065 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/326352b2702961fed58e936829e82a9102724470/i-img600x450-1571106484mfwzyl455643.jpg&dc=1&sr.fs=20000

1円 ジョージ ジェンセン 2009 ラピスラズリ 925S ピアス BU060

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
2,420 Yên
537,240 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/4/8/7/7/skiline001-img1200x1200-1571048053113cmo30855.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ビンテージ ジョージジェンセン ブローチ イヤリング セット

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
30,000 Yên
6,660,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/326352b2702961fed58e936829e82a9102724470/i-img600x450-1571032642wlxjh0312988.jpg&dc=1&sr.fs=20000

1円 美品 ジョージ ジェンセン ハート 925S ネックレス シルバー EJ549

0d - 0h 00' 00s 6 lượt đấu
594 Yên
131,868 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/4/8/7/7/skiline001-img1200x1200-1571048090w35vo613466.jpg&dc=1&sr.fs=20000

レア ジョージジェンセン ラージネックレス 121 ヘニングコッペル

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
35,000 Yên
7,770,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/326352b2702961fed58e936829e82a9102724470/i-img600x450-1571021800xoes2h299997.jpg&dc=1&sr.fs=20000

1円 ジョージ ジェンセン 琥珀 1995 SV925 イヤリング CQ047

0d - 0h 00' 00s 11 lượt đấu
3,996 Yên
887,112 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/326352b2702961fed58e936829e82a9102724470/i-img600x450-1571121870zhvf5o413862.jpg&dc=1&sr.fs=20000

1円 ジョージ ジェンセン 106 シルバー 925 イヤリング BP445

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1 Yên
222 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/326352b2702961fed58e936829e82a9102724470/i-img600x450-1571022854fxq0ra318651.jpg&dc=1&sr.fs=20000

1円 美品 ジョージ ジェンセン シルバー925 牙 ネックレス BY099

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
583 Yên
129,426 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>