Tỷ giá: 1¥ = 223 vnđ
Bàn thờ Phật
Lớn hơn 15,000 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/636bac1fe5740da34160cf618fd1478d9b5f223b/i-img1200x900-1575701882yli3ap101938.jpg&dc=1&sr.fs=20000

古い三鈷杵 チベット仏具 古銅 仏教美術 古作

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
8,700 Yên
1,940,100 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/636bac1fe5740da34160cf618fd1478d9b5f223b/i-img1200x900-1575699730yzf7zk100772.jpg&dc=1&sr.fs=20000

古い五鈷杵 チベット仏具 古銅 仏教美術 古作

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
12,000 Yên
2,676,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/5f057aab4b3d250e2027c77cf27080b8df9eca6f/i-img640x480-1575703591yuwwcv107009.jpg&dc=1&sr.fs=20000

僧侶仏教仏具法衣袈裟装束 経本 和讃入れ 小引き出し 箪笥 X-1

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,100 Yên
245,300 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/5f057aab4b3d250e2027c77cf27080b8df9eca6f/i-img640x480-15757018531c1zwb102460.jpg&dc=1&sr.fs=20000

僧侶仏教仏具法衣袈裟装束 折五条 折五條 日蓮宗 美品 X-3

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,100 Yên
245,300 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/2538a5f27f41d3480c3e1a82b995f9f70bd2157a/i-img1200x965-1575711495v3i57f107553.jpg&dc=1&sr.fs=20000

時代市場■極上 欅玉杢造一帖入御文箱■仏具・仏像・仏教美術

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
6,000 Yên
1,338,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/5c76c913eb73526cf4f7ff37635e23b8b46bebff/i-img1200x908-1575608400et1cnf112649.jpg&dc=1&sr.fs=20000

妙鉢 仏具 仏教 銅 「銅鑼 シンバル 楽器」 骨董 にょうはち

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
8,500 Yên
1,895,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0412/users/8/1/3/3/o_3_6_0130-img675x1200-1544958969mhowdw8486.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【貴重】中院流聖教全33冊 桐箱入り 密教 真言 仏教 高野山 弘法大師

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
128,000 Yên
28,544,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/5f057aab4b3d250e2027c77cf27080b8df9eca6f/i-img640x480-1575702257qkr5k7124657.jpg&dc=1&sr.fs=20000

僧侶仏教仏具法衣袈裟装束 折五条 折五條 日蓮宗 未使用 X-5

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,100 Yên
245,300 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/61999c0e5a0e3769e9e277c3c36701bc7c6d5d77/i-img1200x900-1575253680j7ohdk51013.jpg&dc=1&sr.fs=20000

即送 20点セット 唐密真言宗 東密法器 一面器 純銅法器 緻密な密宗純銅法器

0d - 0h 00' 00s 13 lượt đấu
17,500 Yên
3,902,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/a7567ba0bd775d3d1271dcaa55b40b41fa1351a2/i-img675x1200-1572100614lt6lmq1231914.jpg&dc=1&sr.fs=20000

『星供種字曼荼羅 木版手彩色』仏画掛軸/密教法具/寺院仏具/真言天台修験

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
100,000 Yên
22,300,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/aebe9be581351b1bff931d962bfdc54b8a56bbb3/i-img1200x900-1575677047lp1npf96978.jpg&dc=1&sr.fs=20000

仏壇屋さん倉庫の整理品 経机 前机 前卓 金彩 花鋲卓 仏具 幅約48cm

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
223,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/459e33a73981f367fc9cbdb46f82bbc2216a82ff/i-img675x1200-1575510747kcllr693811.jpg&dc=1&sr.fs=20000

(n-12) 桐箱 線香 7個セット 中身未使用品

0d - 0h 00' 00s 18 lượt đấu
3,900 Yên
869,700 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/5f057aab4b3d250e2027c77cf27080b8df9eca6f/i-img640x480-1575527739qe0ccc75821.jpg&dc=1&sr.fs=20000

法衣 薄鼠色桐鳳凰紋 御本衣 正絹 日蓮宗 美品 T-4

0d - 0h 00' 00s 7 lượt đấu
1,760 Yên
392,480 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/39a3ea6c57b94993f0da6e01fc536f4b9bc3c6b3/i-img1200x900-1575341710han8sm42500.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★阿含宗 魔除けブレスレット★

0d - 0h 00' 00s 16 lượt đấu
11,000 Yên
2,453,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/7b60c67c7adf06583c31f6d8f3e9a2434b171958/i-img640x480-1575200927vyn2s420595.jpg&dc=1&sr.fs=20000

寺院仏具・本佐波理・錫杖・黒檀柄・密教寺院・京仏具・桐箱入

0d - 0h 00' 00s 24 lượt đấu
13,000 Yên
2,899,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/5f057aab4b3d250e2027c77cf27080b8df9eca6f/i-img640x480-1575612300ndkxho92331.jpg&dc=1&sr.fs=20000

法衣 玉子色立涌鳳凰紋 タマゴ色 御本衣 正絹 日蓮宗 U-5

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,100 Yên
245,300 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>