Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 5,590 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/5974148fa2a23dd0f1652a1040591aaaae54fa9f/i-img1200x900-1566548788vrwsva98671.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆Dell R720 [2*X E5-2650v2-2.60GHz(8C)/128GB]!(#F3-609)☆

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
39,800 Yên
8,955,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/a5d22c3017116a9ffb45f23df69713e635bf706b/i-img640x480-1566605519iazxea147526.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP ProLiant MicroServer AMD Turion II Neo N54L Dual-Core 2.2GHz/4G/ HDD500GB+Win10Home 中古動作品

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
4,980 Yên
1,120,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-1566548101pawh8f245.jpg&dc=1&sr.fs=20000

DELL PowerEdge R720xd(Xeon 12Core E5-2695 V2 2.4GHz x 2/128GB)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
54,000 Yên
12,150,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2d7efb0687e9d55eee7b694ab59c664e1017da70/i-img383x400-1566198902peiobj1651874.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★ STARBILAS NTST51A ★ Xeon E3 1268L V3 2.3GHz/2TB+2TB/16GB

0d - 0h 00' 00s 17 lượt đấu
5,250 Yên
1,181,250 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9a17751681c8d05dfcab80595093df884d590bef/i-img1200x600-1566642239nrmeab196886.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HPE ProLiant DL120 Gen9(Xeon E5-2690 V3/8GB/SAS 300GB x 2)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
45,000 Yên
10,125,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b068908a9e93747f610f91a9ac27ceb6337a5fd3/i-img581x1200-15664597844d7kdn13594.jpg&dc=1&sr.fs=20000

A822-L-54-② FUJITSU PRIMERGY TX2540 M1 1点【通電OK】

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
3,500 Yên
787,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/850af91802cf2abd5f6d8d49a60ace6624afb900/i-img600x476-1566553311adsj0c5767.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HPE ProLiant ML110 Gen9 Xeon E5-2603 v3/16GB/2TBx2

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
35,000 Yên
7,875,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/5974148fa2a23dd0f1652a1040591aaaae54fa9f/i-img640x480-1566538053jfdwef82264.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆SUPER MICRO Mini-Tower System MODEL.721-2用ケース!(M-2895)「100サイズ」☆

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
19,800 Yên
4,455,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/850af91802cf2abd5f6d8d49a60ace6624afb900/i-img600x421-15665533098pvy2k323.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP ProLiant MicroServer AMD Turion Ⅱ Neo N54L/4GB/2TBx2

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
8,000 Yên
1,800,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0507/users/8b925dce9a0dcaba6675917394f21abcc8d2ac79/i-img270x480-1563087865hq1vun785641.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◎DELL PowerEdgeT110Ⅱ Xeon/4GB/500GX2RAID1/WSE2012◎送料込

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
6,500 Yên
1,462,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/5/6/8/6/urtramanmax-img480x464-1566350771zjp9c32560.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★ HP Gen8 ★ Xeon E3 1220L V2 2.3GHz/2TB+2TB ①

0d - 0h 00' 00s 6 lượt đấu
6,750 Yên
1,518,750 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-15665479229svj4i360.jpg&dc=1&sr.fs=20000

DELL PowerEdge R815(AMD Opteron 12Core 6174 2.2GHz x 4/32GB/SATA 500GB x 5)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,800 Yên
2,430,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/539e6fae2d61e8e24e87bc0fab4975aa15df989b/i-img750x1000-15665016477d5xke43292.jpg&dc=1&sr.fs=20000

PRIMERGY TX120 S3 Xeon E3-1220 V2 3.10GHz 8GB 300GBx3台 動作品

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
9,800 Yên
2,205,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>