Tỷ giá: 1¥ = 226 vnđ
Lớn hơn 5,815 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-15713899239bc2qb327.jpg&dc=1&sr.fs=20000

TOSHIBA MAGNIA R3320c(TN8100-2112T)Xeon QuadCore E5-2407 V2 2.4GHz 2CPU/32GB/SAS 300GB x 7)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
2,200 Yên
497,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/773d054cf9b06a7e0a4ec7f4fc778ce8ebaa8e86/i-img1200x900-15713082524seizn530384.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP StoreVirtual 4530 Storage[OC/Xeon E5-2660 2.20Ghz HD:48TB/RAM:64G](DL380p Gen8)動作品

0d - 0h 00' 00s 11 lượt đấu
6,250 Yên
1,412,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/ffd7b08eca3a70f35b3a1db34639eba5b1ba50c8/i-img953x1200-15713685927rw5h9653586.jpg&dc=1&sr.fs=20000

19インチ 12U サーバーラック サンワサプライ 100-SV001

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
30,000 Yên
6,780,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/9ad8b79af77113c2ea0035443a282ef30adfe8df/i-img1200x800-1570878749mau93i224344.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【AMD Opteron X3216】 HP ProLiant MicroServer Gen10

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
26,300 Yên
5,943,800 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/9cde3c39736252dceb8362b9d25a2616b183b9b4/i-img600x450-1571395217lvhy6k210.jpg&dc=1&sr.fs=20000

中古★通電のみ確認 TeraStation IS TS-RI4.0TGL/R5 HDD3TB

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
7,000 Yên
1,582,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/98805cae180c78d642803d369cb198b56652e63d/i-img1200x675-1571382552h2fzn7672694.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP ProLiant MicroServer N54L マイクロサーバー

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
13,000 Yên
2,938,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/1175c9fc809e5d80d7b0fdabe170e6d3b3f8bc42/i-img900x1200-1571022081dtjq6k326888.jpg&dc=1&sr.fs=20000

SUPERMICRO/スーパーマイクロ 743-12 7047A-T  サーバー

0d - 0h 00' 00s 8 lượt đấu
3,200 Yên
723,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/55325a9eed3a45a99541c02ffdc9e14ef5ae783c/i-img1200x798-1571212137xvn5ap484932.jpg&dc=1&sr.fs=20000

DELL PowerEdge T320 Xeon E5-2430L 2GHz サーバー Windows Server 24GB RAM

0d - 0h 00' 00s 6 lượt đấu
1,600 Yên
361,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/2d7efb0687e9d55eee7b694ab59c664e1017da70/i-img400x300-1571212708lbuwde454978.jpg&dc=1&sr.fs=20000

B26 ★ HP Gen8 ★ Xeon E3-1220L V2 2.3GHz/2TB+2TB ★ JUNK

0d - 0h 00' 00s 14 lượt đấu
7,100 Yên
1,604,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/452e07a19bb9ce29c4ec567955bf551dcef30dff/i-img1200x579-1571386139p3fyfz644077.jpg&dc=1&sr.fs=20000

O1918-L-66-① HP ProLiant DL360 Gen9 1点【通電OK】

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
27,500 Yên
6,215,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0507/users/74065daf0667b375c5d50f0e10502b9db5125322/i-img960x540-1564288375ngrexo99999.jpg&dc=1&sr.fs=20000

NEC windows Server 2012 5CAL

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
5,000 Yên
1,130,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/93599c6b56245fca8f5220b75087f1cfb53523bb/i-img972x1000-15713859459a8azr628334.jpg&dc=1&sr.fs=20000

NEC 25U サーバーラック N8140-502 大阪引取り歓迎【H19101706】

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
15,800 Yên
3,570,800 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/1a51592cbe60f57926b270eeec800f78a6efcd53/i-img1198x898-1571144665uljcxd417834.jpg&dc=1&sr.fs=20000

HP ProLiant MicroServer N54L リモートアクセスカード付 Windows Server付属

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
6,000 Yên
1,356,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/4/7/2/0/zhangtao_face-img1200x542-1571386656ujv65j21002.jpg&dc=1&sr.fs=20000

O1918-L-69-② HP ProLianT DL360 Gen9 1点【通電OK】

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
27,500 Yên
6,215,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/b068908a9e93747f610f91a9ac27ceb6337a5fd3/i-img1200x526-1571386769lietm5629024.jpg&dc=1&sr.fs=20000

O1918-L-70-② HP ProLianT DL360 Gen9 1点【通電OK】

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
27,500 Yên
6,215,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>