Tỷ giá: 1¥ = 226 vnđ
Lớn hơn 9,951 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/8/8/6/0/sfujimoto01-img1200x900-1571366750asfhd93815.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【黒松】小品~中品盆栽 松柏 風格 鑑賞木 古色感

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
16,800 Yên
3,796,800 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/d6f24f77aa15bd2ebc5d5a86e56d479c7cdc15ab/i-img1200x900-1571362481t10jl0600744.jpg&dc=1&sr.fs=20000

真柏 創作盆栽 盆栽 シンパク 極太真柏

0d - 0h 00' 00s 14 lượt đấu
10,150 Yên
2,293,900 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/9414e3dc473411ca94486f8e6b9ff15f4d77cb08/i-img800x599-1571370207zimn7e642453.jpg&dc=1&sr.fs=20000

「真柏盆栽」シャリ捻転幹/半懸崖(12)

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/220947336b1c0bfca130b072eafe964ea73fd9fd/i-img1200x899-1571319230xkbhjy620916.jpg&dc=1&sr.fs=20000

盆栽、三河黒松、樹齢30年以上、

0d - 0h 00' 00s 6 lượt đấu
8,020 Yên
1,812,520 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/674cd691bd4289e708c7c7e64f1626ff6bb1002a/i-img1200x675-1571371027crue2l618569.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆ 値下げ交渉有り!シンパク 真柏 模様木 貴風 盆栽 bonsai yamadori

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
70,000 Yên
15,820,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/bbf5051e700904f37aea40daad2d89b4f985b8cf/i-img640x480-1571376240tvlhqg578721.jpg&dc=1&sr.fs=20000

三波石 まとめて×10 1.5キロ 盆栽 盆石 水石 鑑賞

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/9414e3dc473411ca94486f8e6b9ff15f4d77cb08/i-img800x590-1571367449lxvzgj568944.jpg&dc=1&sr.fs=20000

「五葉松」極古模様木/中品サイズ(243)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/3/4/4/5/m634yahiko-img768x1024-1571348412ohwnh411856.jpg&dc=1&sr.fs=20000

五葉松 八龍

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/3/4/4/5/m634yahiko-img768x1024-1571349623vakqsc14398.jpg&dc=1&sr.fs=20000

八つ房五葉松  那須娘

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/4/6/1/9/pyykr360-img1200x900-1571358254zdx7da28316.jpg&dc=1&sr.fs=20000

小品盆栽 「 黒松 模様木」 樹高95mm 即展示可   

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
5,000 Yên
1,130,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/fc1939fe016bd8a95f8d7c8548bb58b88fa8d797/i-img1200x900-1571361141tkpcsq555749.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【真柏】 小品盆栽 模様木 風格 古色感 枝配り 同梱可

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
9,800 Yên
2,214,800 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/3/4/4/5/m634yahiko-img768x1024-1571348139gcs12714417.jpg&dc=1&sr.fs=20000

八つ房五葉松  祇園

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/bbf5051e700904f37aea40daad2d89b4f985b8cf/i-img640x480-1571375583bt4xwz715139.jpg&dc=1&sr.fs=20000

赤石 まとめて×6 2キロ 盆石 盆栽 水石 鑑賞

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
2,000 Yên
452,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/bbf5051e700904f37aea40daad2d89b4f985b8cf/i-img640x480-15713759384wc77y715625.jpg&dc=1&sr.fs=20000

三波石 2キロ 盆栽 盆石 水石 鑑賞

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,800 Yên
406,800 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/067ab86cca7bc428cf7ff85443b1c676a1011dda/i-img1024x755-1571288704hw6lhj535479.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【真柏盆栽】 糸魚川真柏 小品盆栽 樹高17㎝

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
5,000 Yên
1,130,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/8/8/6/0/sfujimoto01-img1200x900-15713646661ngwcz24380.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【寒ぐみ】寒茱萸 中品盆栽 実もの盆栽 模様木 完成木 古色感 古木

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
19,800 Yên
4,474,800 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/bbf5051e700904f37aea40daad2d89b4f985b8cf/i-img640x480-1571375140vz7tzq589838.jpg&dc=1&sr.fs=20000

赤石 まとめて×2 3.5キロ 盆石 盆栽 水石 鑑賞

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
4,000 Yên
904,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5149e1582b94bf16e2a4d4340ade50b29555eb1b/i-img1200x900-1571309263xatmaa546301.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【小品盆栽】模様木 クチナシ 実成

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
2,680 Yên
605,680 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/8/8/6/0/sfujimoto01-img1200x900-1571354314szrxos28194.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【赤松】小品~中品盆栽 典雅 文人木 古色感 古木 同梱可

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
16,800 Yên
3,796,800 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/bbf5051e700904f37aea40daad2d89b4f985b8cf/i-img640x480-15713745904qz6xw576338.jpg&dc=1&sr.fs=20000

赤石 まとめて×3 1.2キロ 盆石 盆栽 水石 鑑賞

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
2,000 Yên
452,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>