Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 8,555 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9febc577dfb56d186ba6ff9898451bf127f220ed/i-img1200x799-1566294028q2nck31746957.jpg&dc=1&sr.fs=20000

伊賀留華園 五葉松 盆栽 082001

0d - 0h 00' 00s 30 lượt đấu
12,100 Yên
2,807,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/140a609e573fcf2112744a0add0133c04d60c899/i-img800x1200-1566306889iosgba1494455.jpg&dc=1&sr.fs=20000

糸魚川真柏模様木中品盆栽 展示会 松柏 国風展級 樹齢70年

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
232,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9febc577dfb56d186ba6ff9898451bf127f220ed/i-img1200x799-1566294140pmddvp1833734.jpg&dc=1&sr.fs=20000

伊賀留華園 黒松 盆栽 082002

0d - 0h 00' 00s 27 lượt đấu
8,751 Yên
2,030,232 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9febc577dfb56d186ba6ff9898451bf127f220ed/i-img1200x799-1566294457e9uyif1460930.jpg&dc=1&sr.fs=20000

伊賀留華園 糸魚川 真柏 盆栽 082003

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
31 Yên
7,192 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9414e3dc473411ca94486f8e6b9ff15f4d77cb08/i-img800x599-15663075951cq1f31471256.jpg&dc=1&sr.fs=20000

「小品盆栽」黒松・太幹/19cm・本格樹(Z35)

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
10,000 Yên
2,320,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/8/9/1/5/masatoshi_hikizi0206-img1200x801-1566218469p2m5nf10010.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【高級盆栽10本セット】☆真柏・五葉松・黒松・赤松☆

0d - 0h 00' 00s 8 lượt đấu
654,000 Yên
151,728,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9febc577dfb56d186ba6ff9898451bf127f220ed/i-img1200x799-1566294542ydcslf1803204.jpg&dc=1&sr.fs=20000

伊賀留華園 キンズ 小品盆栽 盆栽 082004

0d - 0h 00' 00s 10 lượt đấu
5,750 Yên
1,334,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/0a383f267845126d6ea6c7e0c70c75c9580a7bbe/i-img800x600-1566269607ibea8v1446704.jpg&dc=1&sr.fs=20000

BONSAIクラブ ★真柏(38㎝)★B‐1

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
1,100 Yên
255,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/1/3/9/5/kameyama_syou-img1200x900-1566285085wqtgs314512.jpg&dc=1&sr.fs=20000

 真柏 『紀州柏』 鉢『美芸』 【0070】

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
10,000 Yên
2,320,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9febc577dfb56d186ba6ff9898451bf127f220ed/i-img1200x799-1566294890e4cm2u1451193.jpg&dc=1&sr.fs=20000

伊賀留華園 杜松 盆栽 082008

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
11 Yên
2,552 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2356d8ea388509c36a1285ea91fffea60a4ecd3f/i-img640x480-1566299535aukxbf1487663.jpg&dc=1&sr.fs=20000

盆栽 糸魚川真柏 中品盆栽 H31㎝ 山秋鉢

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
45,000 Yên
10,440,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/1/5/0/8/yhtmr8-img1200x1200-1566276261ze7dib7400.jpg&dc=1&sr.fs=20000

《厳選品、赤石五葉松、根上懸崖、樹高17cm》◆自由盆栽

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
3,100 Yên
719,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9414e3dc473411ca94486f8e6b9ff15f4d77cb08/i-img800x599-15662925456b4vdm1589979.jpg&dc=1&sr.fs=20000

「小品盆栽」黒松・太幹/14cm(Z33)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
232,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/0a383f267845126d6ea6c7e0c70c75c9580a7bbe/i-img800x600-1566274777yknpn61492163.jpg&dc=1&sr.fs=20000

BONSAIクラブ ★五葉松(10㎝・5本組)★B‐11

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
1,300 Yên
301,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/0a383f267845126d6ea6c7e0c70c75c9580a7bbe/i-img800x600-1566268743btefzl1651141.jpg&dc=1&sr.fs=20000

BONSAIクラブ ★真柏(石付き・42㎝)★B‐5

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
1,200 Yên
278,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/acef92bf69e54d214dba18fec5201d65a695438e/i-img640x480-1566302542d6jzv71490295.jpg&dc=1&sr.fs=20000

小品盆栽鉢■佐野大助(心山、大助)五彩絵山水人物図丸鉢

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
1,100 Yên
255,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>