Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 31,988 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/52013ef562bf5668e6415b5d36ea4c610ef40bfe/i-img899x1200-1566354293lz80vw1601055.jpg&dc=1&sr.fs=20000

オリンパス 内視鏡 スコープ GIF-XQ260 動作OK 美品

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
500,000 Yên
115,000,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/52013ef562bf5668e6415b5d36ea4c610ef40bfe/i-img899x1200-1566356562fxg1j21839626.jpg&dc=1&sr.fs=20000

オリンパス 内視鏡 スコープ GIF-XP260 動作OK

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
81,000 Yên
18,630,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/8e2f676a7f1ac8f70e18719004b6a1100c6d3456/i-img900x1200-1566349188pgmyhn1484822.jpg&dc=1&sr.fs=20000

上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS *GIFPQ260

0d - 0h 00' 00s 12 lượt đấu
131,000 Yên
30,130,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/118b5caf17cd5ca6956acda734be98962b4a68cc/i-img900x1200-1565917465kx4jae1191800.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ResMed CPAP オートセット10 新品未使用

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
101,000 Yên
23,230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/5e152e1e1e61d24362d713bc3859d6e11e4b41fa/i-img1200x900-1566362545aq7dwg1521982.jpg&dc=1&sr.fs=20000

SEV Looper type M セブ ルーパー タイプM ブルー48 未使用品

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,300,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9b56a46f83c25e2954f4674be2d8471b9dfe5ca3/i-img900x1200-1566366410wap4bn1853455.jpg&dc=1&sr.fs=20000

オムロン 赤外線治療器 HIR-227が低周波治療器

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
8,000 Yên
1,840,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/5e152e1e1e61d24362d713bc3859d6e11e4b41fa/i-img1200x900-1566362303uj5fqv1521787.jpg&dc=1&sr.fs=20000

SEV Looper type M セブ ルーパー タイプM ブラック48 未使用品

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,300,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/54e2265887af1c17dd529eb07acd33b8e8ec8348/i-img899x1200-1566307071ygvvmp1699073.jpg&dc=1&sr.fs=20000

オムロン 携帯型心電計 HCG-801

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,300,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/52013ef562bf5668e6415b5d36ea4c610ef40bfe/i-img899x1200-1566280075pfonsw1779177.jpg&dc=1&sr.fs=20000

オリンパス 内視鏡 スコープ GIF-XQ200 動作OK

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
70,000 Yên
16,100,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/670c912a93a8b6be4a5be940f63183bcc54f2bf2/i-img1200x900-15663665581yqnbw3285.jpg&dc=1&sr.fs=20000

6202 パワーヘルス PH-14000A 現状品

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/fedd7a4d2648c15df3d975a096da46a0b0aa1e21/i-img1200x900-1566304693zxxjgx1846290.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★神経波磁力線発生器 安心の専門店出品 初期保証10日間

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
100,000 Yên
23,000,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/19262800d4822ce77a28349a633956f6f0dd3aa1/i-img600x450-1566374776gmytz01479765.jpg&dc=1&sr.fs=20000

スクワット マジック 体組成計セット (マット付き)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,300,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/887bc2bd11d969892288e5d297adafce860e8a94/i-img1200x900-1566344722hzi3ib1594901.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★トプコン スペキュラーマイクロスコープ SPー2000P ★

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
3,000 Yên
690,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/0f220cec790d7219e05d0c4c3f25b830b95643c4/i-img899x1200-1566358357pkejlp1787578.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ヘルストロン Healthtron HEF-N4000W 家庭用

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
30,000 Yên
6,900,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b62280597535826e6fbd324ae54b279ba5532efc/i-img871x1200-15663054563dfpzi1641449.jpg&dc=1&sr.fs=20000

株式会社 参理 環境浄化装置 PROSH プロッシュ

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
80,000 Yên
18,400,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>