Tỷ giá: 1¥ = 223 vnđ
Máy tính bỏ túi
Lớn hơn 193 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/1159dcd07cc8c31c8e5e19df87e0ecda42728a16/i-img854x640-1575430127hwg7ga84002.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【ジャンク】SHARP PC-G850VS ポケットコンピュータ 

0d - 0h 00' 00s 30 lượt đấu
12,500 Yên
2,787,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/fbb24757b886ea6ac7e3632601e6f3c1767aa1e1/i-img1200x900-1575706359cfjhmu102162.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ポケコン PC-G850V 完動品

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
5,980 Yên
1,333,540 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/19561cdcf599ae10a456438d5058d17e184dc5fb/i-img1200x900-1575643937elydqz120555.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【貴重】TOSHIBA PasopiaMini パソピア ミニ IHC-8000 ジャンク

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
3,000 Yên
669,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/5d16573a1f28fbcbf74662768cbe57470207747d/i-img1200x900-1575710629crcmgd102829.jpg&dc=1&sr.fs=20000

シャープ ポケコン(PC-1600K用) プリンタ カセットインターフェース CE-1600P

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
9,800 Yên
2,185,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/2dfc66a21f232de30b334a7fbba38569d3cfaf6a/i-img1200x900-1575601039hukdho85265.jpg&dc=1&sr.fs=20000

5387 SHARP シャープ ポケットコンピューター PC-G850 通電OK 現状品

0d - 0h 00' 00s 34 lượt đấu
1,558 Yên
347,434 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/84fbe1181fcdc57d51fb10042c11b545c39ebdb6/i-img1200x800-1575202017fjxq5z20081.jpg&dc=1&sr.fs=20000

SHARP PC-E500

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
2,300 Yên
512,900 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://s.yimg.jp/images/auct/template/ui/search/na_134x100.gif

SHARP PC-U6000 「送料込み」

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/fbb24757b886ea6ac7e3632601e6f3c1767aa1e1/i-img1200x900-1575624986pgpr5s89516.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ポケコン USB通信ケーブル

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
4,980 Yên
1,110,540 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/1/1/9/0/z80vs6809-img1200x722-1575284513honchx27036.jpg&dc=1&sr.fs=20000

NEC PC-2001 [動作品] ポケコン ポケットコンピュータ

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
8,250 Yên
1,839,750 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/bff5c344483f95132039b109ec63b3d6b81d16a7/i-img898x1198-15755325115ksyvy97633.jpg&dc=1&sr.fs=20000

SHARP シャープ ポケットコンピューター ポケコン CE-150・PC-1501 本付き

0d - 0h 00' 00s 7 lượt đấu
5,250 Yên
1,170,750 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>