Tỷ giá: 1¥ = 222 vnđ
Lớn hơn 203 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/4e80959db15d7429030d1703d3e215a4fdb69113/i-img640x323-1571056084hkmdrv419778.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【ポケコン】PC-E500【中古】

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
222,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/7dd1e07007198f56e25062da0a4da373c33de0ad/i-img1200x900-1571054928sz7pwd336811.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★CASIO(カシオ計算機) ポケットコンピュータ VX-4 ポケコン 

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
2,000 Yên
444,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/55c2bc53b0267445c489d646030b9fd212da4ccb/i-img600x400-1571112113hfgjt122069.jpg&dc=1&sr.fs=20000

SHARP PC-G813 ポケコン レトロ

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
2,500 Yên
555,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img482x500-1571116850qpnmog10646.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★中古品★ポケットコンピューター 学校教育専用機 PC-G850VS SHARP シャープ

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
5,500 Yên
1,221,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5d16573a1f28fbcbf74662768cbe57470207747d/i-img1200x900-1571048988x438g8354360.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【レア/美品/マニュアル付】シャープ ポケットコンピュータ PC-E650

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
24,800 Yên
5,505,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/e36c68e11ae25a96cd67f9228629fb11f02c9a0a/i-img1200x900-1570537896aazztv45783.jpg&dc=1&sr.fs=20000

希少SHARPポケコン★PC-1500+CE-159(8K BYTE RAM)動作品★おまけCE-1500

0d - 0h 00' 00s 10 lượt đấu
2,180 Yên
483,960 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/2d7b7a598ea59e2356401ff72bc429a93aa30098/i-img1200x900-1570937531knnaoa6032.jpg&dc=1&sr.fs=20000

SHARP CE-2H16M * ポケコン用16MB RAMカード

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
1,900 Yên
421,800 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/0266c026ac81a2f6de2ead820951145baea6dd9f/i-img900x1200-1570860180nea4l6196322.jpg&dc=1&sr.fs=20000

美品 PJ ポケコンジャーナル 1995年2月号 I/O増刊 工学社

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
5,000 Yên
1,110,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/4/4/7/8/zarizari_go-img1200x906-1570621410wyxp7o7954.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【即決】希少 綺麗 SHARP ポケットコンピューター PC-1246 元箱、取説入り

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
7,480 Yên
1,660,560 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/a930737e8bbc4c0aee741e5a030ff11b3ddc06c8/i-img512x512-1570625429odegpm20036.jpg&dc=1&sr.fs=20000

美品 HP 200LX 4MB Palmtop PC ポケットコンピュータ ヒューレットパッカード

0d - 0h 00' 00s 15 lượt đấu
21,450 Yên
4,761,900 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>