Tỷ giá: 1¥ = 226 vnđ
Lớn hơn 15,000 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/f77bca86b77b98e48cabe10a478c5006e21828b4/i-img640x480-1571382680sxxf8p639509.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ロイヤルコペンハーゲン 230周年 カップ コレクション 湯飲み 5個

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img800x529-157130923655ygp5210.jpg&dc=1&sr.fs=20000

瑠璃古九谷手三足香炉

0d - 0h 00' 00s 13 lượt đấu
24,500 Yên
5,537,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/de1dd34ca369d727fab72a168e6dc5ed2182dfa6/i-img600x450-1571385189hmsv0b676680.jpg&dc=1&sr.fs=20000

朝鮮美術 李朝 白磁 面取り 壷 J1802

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/12daca93b10e66ca099ccccee2a6a7450ec51486/i-img1200x900-1571380664ynb59a577036.jpg&dc=1&sr.fs=20000

木彫りの熊 旭川系 無銘 アイヌ 熊の置物

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
2,000 Yên
452,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/dd0fc7e86a002861b6fc9f5feb9229ff759f79e1/i-img600x600-1571383815vllzip2534.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【伝々】d628jt 藤田喬平作 手吹花瓶 「栄光」共箱 文化勲章 ガラス工芸家

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/12daca93b10e66ca099ccccee2a6a7450ec51486/i-img1200x900-1571381101qpadkt723791.jpg&dc=1&sr.fs=20000

木彫りの熊 無銘 旭川系 口赤い アイヌ 熊の置物

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
5,000 Yên
1,130,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/f77bca86b77b98e48cabe10a478c5006e21828b4/i-img640x480-1571383690ri3q1i580949.jpg&dc=1&sr.fs=20000

三代 徳田八十吉 金銘 31cm 耀彩 花器 花瓶 人間国宝

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/55b86fb2388b92e229bc560dde31318ced88ba7e/i-img667x1200-1571374041rdwr7s718277.jpg&dc=1&sr.fs=20000

内田鋼一  線刻文朱高台 白磁扁壷

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
35,000 Yên
7,910,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img800x529-1571309115pevohb1315.jpg&dc=1&sr.fs=20000

縄文土器深鉢

0d - 0h 00' 00s 17 lượt đấu
34,500 Yên
7,797,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img800x611-1571309544qkm2hv325.jpg&dc=1&sr.fs=20000

『特別出品』古板

0d - 0h 00' 00s 10 lượt đấu
32,500 Yên
7,345,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/155b7c8549d58d962253a141ec8d7ebdd752cc29/i-img900x1200-1571384694jbbo7x617591.jpg&dc=1&sr.fs=20000

川瀬表完 呂色塗炉・風炉長板一双

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img1000x750-15713179102xuqhf297.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【五】珠洲古窯 壷 鎌倉時代

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
1,540 Yên
348,040 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img800x529-157130933752rqur366.jpg&dc=1&sr.fs=20000

李朝金海手盃

0d - 0h 00' 00s 32 lượt đấu
30,503 Yên
6,893,678 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/c8e669bcb07885b1f3f0b2d46ff08b21d7d0f02b/i-img1200x800-1571297072ca8wtd520127.jpg&dc=1&sr.fs=20000

五代 伊藤赤水 人間国宝 無名異壺 壷 共箱・共布・栞付き

0d - 0h 00' 00s 10 lượt đấu
1,900 Yên
429,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>