Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 382,506 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/5/8/3/7/flumina_kawa-img1200x1200-1566344217xe4nvc2430.jpg&dc=1&sr.fs=20000

色絵瑠璃鉄砂鳥香合◇古九谷様式◇古伊万里◇江戸時代

0d - 0h 00' 00s 6 lượt đấu
25,500 Yên
5,865,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/e08c5ec1af01d6a582a280101f6861012467aca5/i-img1200x802-1566374803fe4uvl11765.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【初期伊万里菊文七寸皿 最も古い初期伊万里 1610~30年】

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/5/8/3/7/flumina_kawa-img1200x1200-1566343557cqzqv75428.jpg&dc=1&sr.fs=20000

染付印判丸紋碗◇くらわんか◇波佐見焼◇古伊万里◇江戸時代

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
1,200 Yên
276,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/5/8/3/7/flumina_kawa-img1200x1200-1566343346tm7x7627126.jpg&dc=1&sr.fs=20000

白磁鎬文小盃◇古伊万里◇江戸時代

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/f2509448992802bc4b4fb503c9acf639acbbe81f/i-img1200x900-1566367733kkgafj65.jpg&dc=1&sr.fs=20000

G3B弐◆【未使用品】山王堂 久慈砂鉄 すきやき鍋

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
5,250 Yên
1,207,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/979fd92f6e3352737132800558c0f9576222a8c5/i-img600x600-15662993504ze5nl411.jpg&dc=1&sr.fs=20000

室町時代 須恵器小壺★古美術/酒器/茶道具/花入/茶席/煎茶/中国茶

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
1,100 Yên
253,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/8d835327d69f6c7fefb6a4d27ff4cb5c906772ad/i-img1200x900-1566374445xhrwf11533884.jpg&dc=1&sr.fs=20000

倉敷硝子 小谷真三 小皿、グラス 

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/979fd92f6e3352737132800558c0f9576222a8c5/i-img600x600-1566355239fcjcd531602.jpg&dc=1&sr.fs=20000

時代 古塗筒箱★枯古材/時代/古美術/煎茶道具/茶席

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>