Tỷ giá: 1¥ = 223 vnđ
Thủ công mỹ nghệ
Lớn hơn 15,000 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/b812b8d506d79668284779b85a637bfd10bcad1c/i-img800x919-1575771473uafnif115828.jpg&dc=1&sr.fs=20000

河井寛次郎 (草花文鉢(紅葩識))

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,100 Yên
245,300 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/7a9c692df3cc6e258d614e8f73f3a542559273b7/i-img1200x1039-1575775630rv9bu2112263.jpg&dc=1&sr.fs=20000

■最上位作■中村六郎■備前扁壷徳利■人間国宝・金重陶陽に師事■

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
220,000 Yên
49,060,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/1c61736cc13a2e60e26b1b3b59c01e3b2463924b/i-img1200x893-1575716974bzayfc131980.jpg&dc=1&sr.fs=20000

[非風]骨董 その1・金峯山の女神鏡像

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
550,000 Yên
122,650,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/3c0ef266b7b5efe88ecad859ee2d8cade1cb3fae/i-img1200x818-1575770413xvjrdf83488.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【佳香】人間国宝 原清 粉引茶碗 共箱 栞 茶道具 本物保証

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,100 Yên
245,300 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/4/2/2/7/toubi1956-img1200x800-1575685031fw1ujq19408.jpg&dc=1&sr.fs=20000

■最上位作■中村六郎■備前窯変平酒呑■人間国宝・金重陶陽に師事■

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
280,000 Yên
62,440,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/c0e08e95a39c99abb951fb5a6137d507ae325504/i-img900x1200-15757084958sxtdo101896.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★希少 人間国宝【三代徳田八十吉】 上位作 耀彩壷  栞・共箱付

0d - 0h 00' 00s 31 lượt đấu
21,003 Yên
4,683,669 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/3c0ef266b7b5efe88ecad859ee2d8cade1cb3fae/i-img1200x908-15757704173wcrbt112337.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【佳香】山田和 志野茶碗 共箱 共布 栞 茶道具 本物保証

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,100 Yên
245,300 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/3c0ef266b7b5efe88ecad859ee2d8cade1cb3fae/i-img1200x824-15757704097uqlbs110455.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【佳香】十代 大樋長左衛門(年朗) 平茶碗 共箱 栞 茶道具 本物保証

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,100 Yên
245,300 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/b812b8d506d79668284779b85a637bfd10bcad1c/i-img800x742-1575771472yrxips114004.jpg&dc=1&sr.fs=20000

人間国宝 三輪休和 (萩焼獅子置物)

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,100 Yên
245,300 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/1024cfc65ede00a61ae83b087b5cb5e1fdbac99c/i-img727x616-1575760988bnlrej111979.jpg&dc=1&sr.fs=20000

村瀬治兵衛 紅菊茶器 根来 茶入 棗

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
98,000 Yên
21,854,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/5f21d6fc58ada7223da7db2e9d2e576da2f8bdaa/i-img1200x1013-1575750693fzyjmp112780.jpg&dc=1&sr.fs=20000

*** しのぎコップ 淡い緑 *** 剣先コップ 型吹き

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
223,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/615bf9760034a3960e5042ff4d307f85a7cb3335/i-img600x541-15757683171dhghz215.jpg&dc=1&sr.fs=20000

■黒大棗 今日庵 淡々斎書付 花押 なつめ 茶道具 共箱

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
2,500 Yên
557,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/3c0ef266b7b5efe88ecad859ee2d8cade1cb3fae/i-img1200x846-157577042105kyj0112318.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【佳香】十二代 三輪休雪(龍作) 花皿 共箱 本物保証

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
1,210 Yên
269,830 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/12988d7b11cc8d5f08f707265df172faa36cdb1c/i-img1200x900-1575769443qyvweu110456.jpg&dc=1&sr.fs=20000

釣り鐘 仏具 喚鐘 半鐘 呼び鈴 美品 幸の鐘

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
223,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>