Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 3,029 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/644bd3d2470b329d8fc0f9f2294d9ac6fbf54456/i-img448x595-1566312683s12mgr1765145.jpg&dc=1&sr.fs=20000

新潟魚沼産コシヒカリ18kg 2018年度産 送料無料

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
5,000 Yên
1,160,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2/7/8/0/moana357-img300x445-1566250944o0khf132224.jpg&dc=1&sr.fs=20000

平成30年 新潟産コシヒカリ(非BL) 玄米30kg 玄米用保冷庫保管品

0d - 0h 00' 00s 6 lượt đấu
6,300 Yên
1,461,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/5/1/4/3/rakudadaisukidesu-img640x480-1566279062cqr9sf10727.jpg&dc=1&sr.fs=20000

平成30年産 コシヒカリ 精米 25kg 

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
6,000 Yên
1,392,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/644bd3d2470b329d8fc0f9f2294d9ac6fbf54456/i-img448x595-156631266730l31w1649197.jpg&dc=1&sr.fs=20000

新潟魚沼産コシヒカリ18キロ 2018年度産 送料無料

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
5,000 Yên
1,160,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/5/1/4/3/rakudadaisukidesu-img640x480-15662792543efy9r22202.jpg&dc=1&sr.fs=20000

平成30年産 ひとめぼれ1等米 精米 25kg 

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
6,000 Yên
1,392,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/6/8/8/2/qtjrp256-img1200x900-15659490691npftl6676.jpg&dc=1&sr.fs=20000

あきたこまち30年産米25K色彩選別機使用

0d - 0h 00' 00s 18 lượt đấu
3,700 Yên
858,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/5/1/4/3/rakudadaisukidesu-img640x480-1566279166aek1d218437.jpg&dc=1&sr.fs=20000

平成30年産 きぬむすめ 精米 25kg 

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
6,500 Yên
1,508,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/6/8/8/2/qtjrp256-img1200x900-15660195999nc05j4348.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆あきたこまち30年産米25K色彩選別機使用

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1 Yên
232 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/a79cb1fa356c97875fc7cefab7a327c0f03474dc/i-img1200x800-1566116778jzhiye1441912.jpg&dc=1&sr.fs=20000

平成30年度富山県産コシヒカリ玄米30K

0d - 0h 00' 00s 8 lượt đấu
5,750 Yên
1,334,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/a23ff22c774568150a0916b68b26b1c78227eb22/i-img899x1200-1566276474yy9qog1427055.jpg&dc=1&sr.fs=20000

平成30年度コシヒカリ 三重県 鈴鹿産 玄米60キロ 本州送料無料③

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
14,000 Yên
3,248,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/e80f5e4e047cfb46927b2e1e43f9a1d1b14d2f4f/i-img900x1200-15661011103xn3ka1353693.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【農家直送】高知県産コシヒカリ玄米30キロ 一等米 30年産

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
5,000 Yên
1,160,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/0/4/5/7/ytsunaaki-img900x1200-1566262108l6elhh19703.jpg&dc=1&sr.fs=20000

コシヒカリ 福井米 玄米 30㎏ (H30年度産)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
7,500 Yên
1,740,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0501/users/0/1/3/0/tellmehide175a-img600x450-1547136327l48gdu13399.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★ H30年度 新潟 コシヒカリ 農家出品 100% 玄米 30Kg

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
5,750 Yên
1,334,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/9/2/6/2/shigeo_0424-img360x542-1566100808p7ppwp2926.jpg&dc=1&sr.fs=20000

30年産低農薬米 食味値最高Sランクのコシヒカリ精米20kg 農家から販売

0d - 0h 00' 00s 10 lượt đấu
4,800 Yên
1,113,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/a23ff22c774568150a0916b68b26b1c78227eb22/i-img899x1200-1566204921g5e6vs1444893.jpg&dc=1&sr.fs=20000

平成30年度コシヒカリ 三重県 鈴鹿産 玄米30キロ 送料無料④

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
7,750 Yên
1,798,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>