Tỷ giá: 1¥ = 223 vnđ
Cây cảnh trong chậu
Lớn hơn 6,018 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/da1e7b40179b8f204ea716edc672d57ac74f8709/i-img1200x1033-1575708268mmj4ku130891.jpg&dc=1&sr.fs=20000

雪割草 「黒海」極濃紫唐子咲 1芽 8㎝角ロングポリポット植

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/d1ef661e97f6aa73c117864d6d0992de65ca1c7a/i-img1200x900-1575705842xq2vxc101493.jpg&dc=1&sr.fs=20000

山野草・斑入り・カンアオイ・白斑キウイカンアオイ

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
5,000 Yên
1,115,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/f04e42d00f26031407c2830f409db31e65761366/i-img900x1200-15757132669t8jfe106664.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★★★ウラシマソウ[  鬼面児 柄花 ]テンナンショウ山野草★★★

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
3,000 Yên
669,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/d9c42d46d34413ef288aea3cce27a1191b0316da/i-img400x300-1575687073ecevcv99269.jpg&dc=1&sr.fs=20000

洋蘭 原種 カトレア C. trianae coerulea 'Turquesa' FCC/CCO,AM/AOS (OG)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
90,000 Yên
20,070,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/b416e7173c90dd8139f2392dc834347b09f7aa1a/i-img1200x900-157564812227dwwb96551.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭【白牡丹】本芸品

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
13,000 Yên
2,899,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/d9c42d46d34413ef288aea3cce27a1191b0316da/i-img675x1200-1575701182kjeqql104964.jpg&dc=1&sr.fs=20000

洋蘭 原種 カトレア C. walkeriana flamea 'FS695'

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
2,800 Yên
624,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/f04e42d00f26031407c2830f409db31e65761366/i-img900x1200-1575713781hl3eoo107652.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★★★ウラシマソウ[  魔王 ]テンナンショウ山野草★★★

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
5,000 Yên
1,115,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/5fac40152a6ca3e7fbfdb7914003ec6f0848e978/i-img1200x945-1575679827nmutpy100484.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭 上柄【無名九州産縞】春蘭 斑入り山野草 《富貴蘭を楽しんで》

0d - 0h 00' 00s 29 lượt đấu
3,100 Yên
691,300 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/2092f3bff78bf1f712009bba31c0d3c8dee21289/i-img898x1198-1575700788zulfpt129206.jpg&dc=1&sr.fs=20000

春蘭 韓国春蘭無銘縞3本 山野草、寒蘭、富貴蘭

0d - 0h 00' 00s 8 lượt đấu
7,000 Yên
1,561,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/b416e7173c90dd8139f2392dc834347b09f7aa1a/i-img1200x900-1575648191zw2iml94283.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭【羆】大株立ち

0d - 0h 00' 00s 9 lượt đấu
10,000 Yên
2,230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/5fac40152a6ca3e7fbfdb7914003ec6f0848e978/i-img861x1200-1575681768rd5pt897110.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭【極黄錦】春蘭 斑入り山野草 《富貴蘭を楽しんで》

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
11 Yên
2,453 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/2092f3bff78bf1f712009bba31c0d3c8dee21289/i-img898x1198-1575700497n5t8ry124702.jpg&dc=1&sr.fs=20000

春蘭 韓国春蘭無銘縞 山野草 、寒蘭、富貴蘭

0d - 0h 00' 00s 9 lượt đấu
2,300 Yên
512,900 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/2092f3bff78bf1f712009bba31c0d3c8dee21289/i-img1200x1200-15756939935zudv0105532.jpg&dc=1&sr.fs=20000

春蘭 韓国春蘭の無銘品 山野草、寒蘭、富貴蘭

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
223,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/f04e42d00f26031407c2830f409db31e65761366/i-img900x1200-1575714877nmq8xp103390.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★★★ウラシマソウ[女王 ]テンナンショウ山野草★★★

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
5,000 Yên
1,115,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/7/3/0/8/ametysthazime23-img1200x800-1575716077rfangs16375.jpg&dc=1&sr.fs=20000

阿波寒蘭銘品《 円 》まどか、 寒蘭・春蘭・山野草・

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
6,000 Yên
1,338,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/c9795cd4f8f0e05fd20eb5c0365ca41224783bae/i-img480x360-1575705794qohfvb124961.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◆杭州寒蘭◆無銘濃緑色花◆上木3本花付

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
2,500 Yên
557,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/4cfb0f3abebdf5b2312ff81695046648c2d171b0/i-img1024x698-1575702786m9qgyt104192.jpg&dc=1&sr.fs=20000

山野草  雪割草   青軸キメラ円弁花 (佐州錦F1x佐州錦)

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
223,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>