Tỷ giá: 1¥ = 222 vnđ
Lớn hơn 5,414 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5423b76c0d3e70676a146f308e9d2ec9ec79bda8/i-img480x640-15710883300mggzw382352.jpg&dc=1&sr.fs=20000

カトレア C.dowiana aurea 'Blumen Insel'AM/AOS

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
11,000 Yên
2,442,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/b32053bb84985a19fefbf5db7ae3b81b92638034/i-img1200x1006-15711261585ix9hg413956.jpg&dc=1&sr.fs=20000

蘭遊園 富貴蘭『翠宝』最上株3本立ち 風蘭 長生蘭 春蘭 寒蘭

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
30,000 Yên
6,660,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/ed4587519430f2d48a4854f5edc4694e0313d9d5/i-img480x360-1571130585jtupiw393894.jpg&dc=1&sr.fs=20000

洋蘭原種 カトレア C maxima alba FranciscoJP OG

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
3,000 Yên
666,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/b885c98ffe60e719646347f3e155ba6774cc1a04/i-img1009x1200-1571127824tggotv421635.jpg&dc=1&sr.fs=20000

paph.micranthum sib

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
3,000 Yên
666,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/ed4587519430f2d48a4854f5edc4694e0313d9d5/i-img360x480-1571127295gi63he402018.jpg&dc=1&sr.fs=20000

洋蘭原種 カトレア C walisii orlata Sol de Manaus OG JP

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
25,000 Yên
5,550,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/ed4587519430f2d48a4854f5edc4694e0313d9d5/i-img600x541-1571126107fhbilt388098.jpg&dc=1&sr.fs=20000

洋蘭原種 カトレア C lueddemanniana vinicolor YM OG

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
30,000 Yên
6,660,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/6/1/7/0/taka_sen2123-img1200x799-1571122821rmsqku13480.jpg&dc=1&sr.fs=20000

日本春蘭 京楽焼鉢 中古品  6個   

0d - 0h 00' 00s 6 lượt đấu
5,251 Yên
1,165,722 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5423b76c0d3e70676a146f308e9d2ec9ec79bda8/i-img640x480-1571089207qym2uw354992.jpg&dc=1&sr.fs=20000

カトレア C.mossiae fma rubra 'Willow Brook'FCC/AOS

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
6,000 Yên
1,332,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/ac77791479781f9c7264c90419c4f97152d0405b/i-img640x480-1571105685muryke394047.jpg&dc=1&sr.fs=20000

日本春蘭(安積冠)2本 寒蘭 中国春蘭

0d - 0h 00' 00s 18 lượt đấu
6,250 Yên
1,387,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/6/9/5/9/tkmr3378-img922x692-1570875805z9c5ar28887.jpg&dc=1&sr.fs=20000

山野草  斑入りヤマシャクヤク(肥後乙女)実生苗 2/3

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
5,250 Yên
1,165,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/ac77791479781f9c7264c90419c4f97152d0405b/i-img640x480-1571106882yurqcw396546.jpg&dc=1&sr.fs=20000

日本春蘭(霊峰)3本 寒蘭 中国春蘭

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
1,200 Yên
266,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/ed4587519430f2d48a4854f5edc4694e0313d9d5/i-img1200x900-1571129355ys1wbl452059.jpg&dc=1&sr.fs=20000

洋蘭原種 カトレア C lueddemanniana albescens delicata レア個体!

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,220,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/1e6714313ee8eb61ce45026f501efa9f176dd79d/i-img720x623-15711024631bv9wm418703.jpg&dc=1&sr.fs=20000

原種シクラメン タイルバーン アン開花株

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
1,200 Yên
266,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/ac77791479781f9c7264c90419c4f97152d0405b/i-img640x480-1571105064n69hrw383242.jpg&dc=1&sr.fs=20000

韓国春蘭(神秘)2本 春蘭 寒蘭

0d - 0h 00' 00s 11 lượt đấu
4,400 Yên
976,800 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/ed4587519430f2d48a4854f5edc4694e0313d9d5/i-img1200x900-1571128488b3rjgz422479.jpg&dc=1&sr.fs=20000

1/3

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
3,000 Yên
666,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/b32053bb84985a19fefbf5db7ae3b81b92638034/i-img1200x862-15711259960dnvhv385400.jpg&dc=1&sr.fs=20000

蘭遊園 富貴蘭『楊貴姫』最上柄5枚葉 風蘭 長生蘭 春蘭 寒蘭

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
222,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/1e6714313ee8eb61ce45026f501efa9f176dd79d/i-img720x534-1571122072lsjiji487970.jpg&dc=1&sr.fs=20000

原種シクラメン プルプラセンス グリーンアイスの苗

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
100 Yên
22,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>