Tỷ giá: 1¥ = 222 vnđ
Lớn hơn 3,792 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img894x1200-1571050273f18tva329101.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県宿毛市橋上町払越産(仮名ー青い虹) F-17

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
300,000 Yên
66,600,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img480x640-15711363554ys5dj460147.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県宿毛市楠山産(蘭舎整理品) F-21

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
10,000 Yên
2,220,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/c6d43fb28ad26a1bcaf9db54d1bdeb1e81a33690/i-img900x1200-1571110490xeraiu470876.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆ 日本春蘭 薩摩 希少品 前木の良い所 寒蘭 ☆

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
5,000 Yên
1,110,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img480x640-1571134676cele3r428855.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県四万十市間産(蘭舎整理品)F-20

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,220,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/7853c8eb7e651ed837505653b7907b90d71daca0/i-img600x450-1571093200a9rek2388.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ハオルチア H. tomei MBB6810 Joubertina

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
222,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/c6d43fb28ad26a1bcaf9db54d1bdeb1e81a33690/i-img900x1200-1571113344rwjocs397459.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆ 日本春蘭 宝船 花1付 変わり花 寒蘭 ☆

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
3,000 Yên
666,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/c6d43fb28ad26a1bcaf9db54d1bdeb1e81a33690/i-img900x1200-1571111017btbdlp402319.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆ 日本春蘭 白浜小町 希少品 寒蘭 ☆

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
5,000 Yên
1,110,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/39d44d09d3ed8319f94e658b73af5183d2ab8c75/i-img1200x900-1571134093wvk3dl397644.jpg&dc=1&sr.fs=20000

斑入り山野草 野生蘭 山芍薬 ヤマシャクヤク「火の国」

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
1,200 Yên
266,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/c6d43fb28ad26a1bcaf9db54d1bdeb1e81a33690/i-img900x1200-1571114040bmnmcs373495.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆ 日本春蘭 蛇皮素心 超希少品 寒蘭 ☆

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
3,000 Yên
666,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/c6d43fb28ad26a1bcaf9db54d1bdeb1e81a33690/i-img900x1200-1571111760xi4teu395806.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆ 日本春蘭 朱雀門 希少品 寒蘭 ☆

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,220,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/8/4/8/4/kagebata-img1200x900-1571134365nl5msn31835.jpg&dc=1&sr.fs=20000

斑入り山野草 野生蘭 山芍薬 ヤマシャクヤク「熊本県産・絞り花」

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
1,200 Yên
266,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/c6d43fb28ad26a1bcaf9db54d1bdeb1e81a33690/i-img900x1200-1571112982qy5hlt384551.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆ 日本春蘭 無名黄花梅弁素心 希少品 寒蘭 ☆

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
3,000 Yên
666,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/7853c8eb7e651ed837505653b7907b90d71daca0/i-img600x450-1571093185jco2c242013.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ハオルチア H. muriana n.n. MBB6784

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
222,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/f0af70681e7226a92758f725b483e56c056611a6/i-img1026x1200-1571154143funujy406639.jpg&dc=1&sr.fs=20000

RAWLIFEFACTORY 鉢 新品未使用 RLF / invisibleink グラキリス パキプス

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
5,000 Yên
1,110,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/c6d43fb28ad26a1bcaf9db54d1bdeb1e81a33690/i-img675x1200-15711113867u2m3e371182.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆ 日本春蘭 達磨 羅紗短葉 寒蘭 ☆

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,220,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img258x388-1571049795t0wram331288.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県宿毛市西谷産(豊雪)F-16

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
20,500 Yên
4,551,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img480x640-1571054401ruanp6381568.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県産地不詳(蘭舎整理品ー金鵄花)F-19

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
2,000 Yên
444,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img640x480-1571053623l4wc55388758.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県産地不詳(蘭舎整理品ー金鵄花) F-18

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
2,000 Yên
444,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/c6d43fb28ad26a1bcaf9db54d1bdeb1e81a33690/i-img899x1200-1571112591hbiee5368099.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆ 中国春蘭 豆弁蘭紅花 希少品 日本春蘭 寒蘭 ☆

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
3,000 Yên
666,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>