Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 3,167 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/75650d343bfe4c9f8d03a7cca7f3c5010eb5906b/i-img640x854-1566344616ecn1bu1865319.jpg&dc=1&sr.fs=20000

オペルクリカリア パキプス 発根管理中 芽吹き始め 塊根 マダガスカル

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
45,000 Yên
10,350,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img748x1147-15663465737eq8lm1545713.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県宿毛市橋上町産(蘭舎整理品ー払越山採り苗)D-51

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
10,000 Yên
2,300,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img480x640-1566312513yiu0ut1498447.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県宿毛市楠山産(玉龍)② D-49

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img480x640-1566345774oxvmkg1545361.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県四万十市伊豆田産(蘭舎整理品) D-50

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
6,000 Yên
1,380,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img480x640-1566310629cwal1g1497333.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県宿毛市楠山産(玉龍) ① D-48

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
15,000 Yên
3,450,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/7/1/4/9/koa455-img640x480-1566223213rsabpx26274.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭【羅因の光】長生蘭・春蘭・万年青・寒蘭・セッコク・山野草

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
1,400 Yên
322,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/7/1/4/9/koa455-img640x480-1566222315ais0uh17056.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭【万国丸】長生蘭・春蘭・万年青・寒蘭・セッコク・山野草

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
230,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/f91ec03d04fea889df4f5198c47b532cb5aab619/i-img900x1200-15660355755eqnvt1383844.jpg&dc=1&sr.fs=20000

オペルクリカリアパキプス(発芽管理中)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
25,000 Yên
5,750,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img200x301-15662226270a1p8g1734853.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県四万十市西土佐産(響) D-47

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
20,000 Yên
4,600,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/7/1/4/9/koa455-img640x480-15662229298kmqpi23685.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭【紅扇】長生蘭・春蘭・万年青・寒蘭・セッコク・山野草

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
1,100 Yên
253,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/7/1/4/9/koa455-img640x480-1566136813q8iuda18231.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭【不明縞】長生蘭・春蘭・万年青・寒蘭・セッコク・山野草

0d - 0h 00' 00s 8 lượt đấu
1,700 Yên
391,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img241x333-1566218670fz2vra1529802.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県宿毛市西谷産(姫百合) D-43

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
3,000 Yên
690,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/7/1/4/9/koa455-img640x480-1566222611fc6cwl21100.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭【曼珠紗華】長生蘭・春蘭・万年青・寒蘭・セッコク・山野草

0d - 0h 00' 00s 9 lượt đấu
2,200 Yên
506,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img150x225-15662217222hbc4c1758475.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県清水市下ノ加江つえの川産(真翠ー超大輪青)D-46

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
13,000 Yên
2,990,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img863x1200-1566219592d87ab91373802.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県産(蘭舎整理品ー黄金葉) D-44

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
6,000 Yên
1,380,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/fcbbeb00852c1e9ef6c4e7a6971046e6de88227b/i-img851x1200-1566220905qblrkn1757447.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●寒蘭 高知県四万十市西土佐産(蘭舎整理品ー三世冠)D-45

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
4,300 Yên
989,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/8/4/8/4/kagebata-img1200x900-1566181893hnvzbm2670.jpg&dc=1&sr.fs=20000

斑入り山野草 野生蘭 天南星 浦島草 ウラシマソウ「万葉華」②

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
1,100 Yên
253,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/c7d9659ffe3c9f5d2ad46e776389b06425917de4/i-img640x1022-15661302188jgdmg1385532.jpg&dc=1&sr.fs=20000

プルメリア 苗 苗木 実生苗 2年目~3年目 訳あり8本セット

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
503 Yên
115,690 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>