Tỷ giá: 1¥ = 226 vnđ
Lớn hơn 8,604 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/b07d914d55b4adec71ed0102c8bb76ba6d3f4931/i-img1200x900-1571375685lofvfi628973.jpg&dc=1&sr.fs=20000

置灯篭 高さ48㎝ 重量43㎏ 御影石 庭石 石灯篭

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
520 Yên
117,520 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/b07d914d55b4adec71ed0102c8bb76ba6d3f4931/i-img1200x900-1571373591qgmur1621821.jpg&dc=1&sr.fs=20000

蹲 横幅39㎝ 重量11㎏ 庭石 石鉢 九州産天然石

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
520 Yên
117,520 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5cfb1ad05ac19f2eb9c777561b0901e2242e96bf/i-img900x1200-1571229908zfzd2s542419.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◆◆コハウチワカエデ  山取 ◆◆565

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
17,500 Yên
3,955,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5cfb1ad05ac19f2eb9c777561b0901e2242e96bf/i-img900x1200-15712291886k9ht4467408.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◆◆コナラ  山取 ◆◆563

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
12,500 Yên
2,825,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/b07d914d55b4adec71ed0102c8bb76ba6d3f4931/i-img1200x900-1571374886jgesxm627935.jpg&dc=1&sr.fs=20000

石臼 下臼長さ52cm 重量39㎏ 庭石 天然石 

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
510 Yên
115,260 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/b07d914d55b4adec71ed0102c8bb76ba6d3f4931/i-img1200x900-1571373211hpeh83658872.jpg&dc=1&sr.fs=20000

石灯篭 高さ31.7㎝ 重量8㎏ 九州産天然石

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
500 Yên
113,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5cfb1ad05ac19f2eb9c777561b0901e2242e96bf/i-img900x1200-15712301965ks2ay591615.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◆◆クロモジ 株立  ◆◆259A

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
6,000 Yên
1,356,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5cfb1ad05ac19f2eb9c777561b0901e2242e96bf/i-img900x1200-1571392880z3qslb613611.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◆◆ナツハゼ 株立 山取  ◆◆566

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
28,000 Yên
6,328,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/c7f90017cd2cdb26b08f522b99d2f768a68822fe/i-img900x1200-15713652395t4uhb594331.jpg&dc=1&sr.fs=20000

特選果樹 実付きデコポン 実ブラブラ

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
3,500 Yên
791,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5cfb1ad05ac19f2eb9c777561b0901e2242e96bf/i-img900x1200-1571393061xs8aht741354.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◆◆ナツハゼ 株立 山取  ◆◆567

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
18,000 Yên
4,068,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5cfb1ad05ac19f2eb9c777561b0901e2242e96bf/i-img900x1200-1571394173oxmhos592784.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◆◆アオダモ  ◆◆264A

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
4,000 Yên
904,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5cfb1ad05ac19f2eb9c777561b0901e2242e96bf/i-img900x1200-1571394047hefgvw595903.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◆◆アオダモ  ◆◆263A

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
6,000 Yên
1,356,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5cfb1ad05ac19f2eb9c777561b0901e2242e96bf/i-img900x1200-15712284846wqn6c469074.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◆◆大株・アオダモ 株立 山取 ◆◆560

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
60,000 Yên
13,560,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/b07d914d55b4adec71ed0102c8bb76ba6d3f4931/i-img1200x900-1571277633pluivn536600.jpg&dc=1&sr.fs=20000

石灯篭 高さ89㎝ 重量63㎏ 天然石

0d - 0h 00' 00s 21 lượt đấu
4,500 Yên
1,017,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5cfb1ad05ac19f2eb9c777561b0901e2242e96bf/i-img900x1200-1571228778fkldtm466669.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◆◆アオダモ 株立  ◆◆561

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
14,000 Yên
3,164,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/d0cd160d55b09fbe6e2a05e186b0374660b53deb/i-img675x1200-1571396212fdoht0655458.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★☆フェイジョア 本株立ち 実生苗 90cm 18cmポット☆★

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5cfb1ad05ac19f2eb9c777561b0901e2242e96bf/i-img900x1200-1570005238qmuwdc283309.jpg&dc=1&sr.fs=20000

◆◆ツリバナ 株立 山取 ◆◆547

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
17,000 Yên
3,842,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/b07d914d55b4adec71ed0102c8bb76ba6d3f4931/i-img1200x900-1571278036znwlgf529384.jpg&dc=1&sr.fs=20000

蹲 横幅30㎝ 重量21㎏ 庭石 石鉢 九州産天然石

0d - 0h 00' 00s 40 lượt đấu
3,600 Yên
813,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>