Tỷ giá: 1¥ = 222 vnđ
Lớn hơn 15,000 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/7df251e24089c202adc40b4548c7fe1ee238436e/i-img1200x583-1570932996m2aa0t264528.jpg&dc=1&sr.fs=20000

希少逸品 本場琉球 首里織 首里花織  宮平家 

0d - 0h 00' 00s 14 lượt đấu
2,700 Yên
599,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/d815e4d1563588a186e5ef2193a90c37b8199b6b/i-img900x1200-1571106647d6h9rm455856.jpg&dc=1&sr.fs=20000

¥1000★藤★【■信州中条■黄金糸■唐織・無地小紋】御仕立上り

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
1,100 Yên
244,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/1e32f8ca5b5aa4c583a50238b81a29bb84c4072c/i-img750x750-1571127661h3kaon423160.jpg&dc=1&sr.fs=20000

正藍染 本場久留米絣 反物 証紙付 久留米かすり

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
222,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img800x600-1571113496zpzwql22153.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ドークブア■浦野理一 紬 横縞 極上の逸品 130

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
2,310 Yên
512,820 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>