Tỷ giá: 1¥ = 226 vnđ
Lớn hơn 15,000 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/2958c114c387819ece5869ffd130f630bbe6cf96/i-img400x300-1571574939xbt4d4908728.jpg&dc=1&sr.fs=20000

日本の化石 福地のクロタロセファリナ・ジャポニカ

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
100,000 Yên
22,600,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img600x600-15715086525np4je11005.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●●●化石 三葉虫●●●防御体勢! Drotops armatus 大迫力!●

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
3,520 Yên
795,520 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/e4c299b0eb050190dfb24d3d41c8a535ddf68533/i-img675x1200-157147948876hqcj716327.jpg&dc=1&sr.fs=20000

蝦夷鹿の剥製

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
5,000 Yên
1,130,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/beea19d701493aa52101990b5a8ef7361c0f7bcd/i-img1069x756-1571572628vamaz1767932.jpg&dc=1&sr.fs=20000

貝殻 ヒメカセン 30mm 完品 パーフェクトスピン 貝 標本

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
4,000 Yên
904,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/beea19d701493aa52101990b5a8ef7361c0f7bcd/i-img756x756-1571571489whi35t728539.jpg&dc=1&sr.fs=20000

貝殻 ミサカエショウジョウカズラ 77mm 極美品 貝 標本

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,500 Yên
339,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/484faed9d6d0e118ef60aa0ce678f24397af3e42/i-img900x1200-1571570709vqfxfg776600.jpg&dc=1&sr.fs=20000

狐 キツネ FOX 頭蓋骨 頭骨

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/beea19d701493aa52101990b5a8ef7361c0f7bcd/i-img756x1069-15715766011xvr2v796640.jpg&dc=1&sr.fs=20000

貝殻 ツボイモ 特大 125mm 濃色 ダークレッドボディ 極美品 貝 標本

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
2,500 Yên
565,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/20d5bb2602605f40d27ee703c339ab1d5bafa4a0/i-img1200x900-1571362853m3giuk556849.jpg&dc=1&sr.fs=20000

北海道アンモナイト(ニッポニテス5ターン)

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
198,000 Yên
44,748,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/20d5bb2602605f40d27ee703c339ab1d5bafa4a0/i-img1200x900-1571454759u7njga688059.jpg&dc=1&sr.fs=20000

北海道アンモナイト(中古本・北海道アンモナイト博物館)

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
21,000 Yên
4,746,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img600x600-1571508652llob8p305.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●●●化石 三葉虫●●●高品質! Cyphaspis walteri 繊細クリーニング!!●

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
1,430 Yên
323,180 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>