Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 109,032 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b1839e5217d20062b603bc5800cb6040595a688e/i-img700x465-1566361410i7oivq1730456.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【詳細不明】慶長大判(165g) 鑑定書 お分かりの方へ

0d - 0h 00' 00s 45 lượt đấu
45,500 Yên
10,237,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b1839e5217d20062b603bc5800cb6040595a688e/i-img700x465-1566360887ildfbz1729854.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【詳細不明】万延大判(114.9g) 鑑定書 お分かりの方へ

0d - 0h 00' 00s 52 lượt đấu
86,000 Yên
19,350,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/0f098ddd708a3be2936bdcb837e372365f7f7a07/i-img1200x900-1566090168tvqzjn1545391.jpg&dc=1&sr.fs=20000

1.【特年】稲5銭白銅貨 明治36年 МS64 未使用

0d - 0h 00' 00s 117 lượt đấu
200,000 Yên
45,000,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/af9ec3c9d530179c9f818a43ccbc434fafd9ce50/i-img600x450-1566635526sxjmcb11087.jpg&dc=1&sr.fs=20000

☆【手変り◎】竜50銭銀貨 明治37年 上半欠日&下欠日補刻

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
5,000 Yên
1,125,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>