Tỷ giá: 1¥ = 226 vnđ
Lớn hơn 15,000 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/d702bf3ebd2cebc0264f98ff57c35d3260188af4/i-img1196x800-1571391448ehsdsf647667.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【レア】☆美品☆ 安政一分判金 量目2.26g / 本物保証

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
1,100 Yên
248,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/4937a364997b12ffb61ed9fe1fbed0d0825dd72d/i-img1200x900-1571388227r4mswa734265.jpg&dc=1&sr.fs=20000

5000円札【樋口一葉】 OS666666Y(黒色?) 1枚  

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
21 Yên
4,746 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/b1839e5217d20062b603bc5800cb6040595a688e/i-img700x465-1571311383rd9v2t532420.jpg&dc=1&sr.fs=20000

明治十年発行 十圓金貨 16.66g 鑑定書 【小判 大判金 古銭 金貨】

0d - 0h 00' 00s 42 lượt đấu
12,510 Yên
2,827,260 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/1e9ae4bcb8c15181a31fdce9831edf4d992eda0c/i-img750x1000-1571129349xjyzgq488354.jpg&dc=1&sr.fs=20000

天保小判金 古泉 鑑定書付き 裏刻印さ東

0d - 0h 00' 00s 41 lượt đấu
124,000 Yên
28,024,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/a457e55bedea33b05b3b2c379dfba3e02486933a/i-img407x405-1571322142l7b7xm570956.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【珍品・ドイツ/プルーフ金貨】(NGC-PF61CAM 1913年 8g 90%金 NGC記録15枚のみ)

0d - 0h 00' 00s 18 lượt đấu
72,400 Yên
16,362,400 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/fae1312de9be1879c0213a516159c1c8cb922593/i-img887x616-15711311606lmr0c394513.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★享保大判金★鑑定書付★未鑑定詳細不詳★CC収蔵委託品★

0d - 0h 00' 00s 41 lượt đấu
51,000 Yên
11,526,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/6/7/7/5/koba0519-img1200x800-1571359571mlbbbj8369.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★限定★ ラグビー ワールドカップ 2019 日本大会記念 千円 銀貨幣 プルーフ

0d - 0h 00' 00s 15 lượt đấu
5,100 Yên
1,152,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/0b73146804a6cdbf28aa99092dce72136fd46724/i-img900x1200-1571137453yegkc8461281.jpg&dc=1&sr.fs=20000

昭和61年 天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 ブリスターパック入 純金 拾万円

0d - 0h 00' 00s 11 lượt đấu
112,500 Yên
25,425,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/4937a364997b12ffb61ed9fe1fbed0d0825dd72d/i-img1200x900-1571390747vojd3m611127.jpg&dc=1&sr.fs=20000

平成31年 記念プルーフ貨幣セット【桜の通り抜け】  1個

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
1,200 Yên
271,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/4937a364997b12ffb61ed9fe1fbed0d0825dd72d/i-img1200x900-1571387385tmujyy630405.jpg&dc=1&sr.fs=20000

1000円札【伊藤博文】 UB222222A(黒色?) 1枚  

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
25 Yên
5,650 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/6da805c15527a998f7fba1bff6e76e1ca61ce7d9/i-img1200x625-1571384082wrvtf1728269.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★ 10円銅貨 手変わり 昭和61年(前期・後期)2種 ★

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
300 Yên
67,800 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/fae1312de9be1879c0213a516159c1c8cb922593/i-img936x640-1571133300pohdyu415866.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★天正菱大判金★鑑定書付★未鑑定詳細不詳★CC収蔵委託品★

0d - 0h 00' 00s 58 lượt đấu
52,000 Yên
11,752,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/7/0/7/4/tttt6748-img1200x900-1571387198cpvaoa12531.jpg&dc=1&sr.fs=20000

1000円札【野口英世】 JZ111111W (茶色?) 1枚  

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
1,100 Yên
248,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/c2405e8d2c7b1a507ff20f71643def8104f7e1e8/i-img898x1198-1571380111o8niie722363.jpg&dc=1&sr.fs=20000

天皇陛下御即位記念 10万円金貨

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
160,000 Yên
36,160,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>