Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng
Đồ gốm
Lớn hơn 15,000 sản phẩm
Trang:
1 2 3 4 5 »
Số lượng:
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/41792ca2a17acd3d78eb4e48cd99f68d59a032a4/i-img900x1200-1695195415rljt8h298204.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

古伊万里染付VOC芙蓉手花鳥文皿

0d - 0h 00' 00s
  1
1,000 ¥
174,000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/b42dee64e5e81c8ac3c04024d16f6b255c9ae4bc/i-img1200x900-16952192831zbt35271799.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

染付竹図小服茶碗 古伊万里前期

0d - 0h 00' 00s
  0
10,000 ¥
1,740,000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/b42dee64e5e81c8ac3c04024d16f6b255c9ae4bc/i-img1200x900-1695218127fzdij1285503.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

古伊万里 染付草文油壷 江戸時代

0d - 0h 00' 00s
  0
6,000 ¥
1,044,000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/b42dee64e5e81c8ac3c04024d16f6b255c9ae4bc/i-img1200x900-1695215397kgv7po278712.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

初期伊万里 染付柘榴文(?)碗

0d - 0h 00' 00s
  0
15,000 ¥
2,610,000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/01f92ab4630023cfc458876b6f3e75c5e4e7287e/i-img1200x1200-1695189979q8zngz278503.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

天目茶碗 曜変天目 桐箱付 茶道具

0d - 0h 00' 00s
  0
11,500 ¥
2,001,000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0407/users/1636c3121ce9495b75a789d61c1139d63ce3a5ec/i-img1200x900-16888635555oljlf1344519.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

荒川豊蔵 志野茶碗 13.0×10.0㎝共箱無傷保証

0d - 0h 00' 00s
  0
100,000 ¥
17,400,000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/f1f9a1a43050b4e2e9bf8b207f264d2c41a77152/i-img1200x900-1695183149zu3kf7254153.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

11 淡々斎 書附 絵志野 茶碗 銘 「野辺」

0d - 0h 00' 00s
  0
20,000 ¥
3,480,000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0408/users/50b9243964a7c7a84a355f668802aaa4581f6182/i-img1200x802-1693113137ztngsa123500.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

中国 磁器 竜の図 光緒時代?

0d - 0h 00' 00s
  0
25,000 ¥
4,350,000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/fc20dde5122a86a76489e0cb4be4e62f0b9cb231/i-img1200x904-16951756482ojyh9262866.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

【橋】李朝初期 鉄釉徳利 黒高麗

0d - 0h 00' 00s
  11
4,200 ¥
730,800 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/50b9243964a7c7a84a355f668802aaa4581f6182/i-img1200x802-1694516763hdr4k8406481.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

  中國 明朝 宣徳時代 官窯 小壺

0d - 0h 00' 00s
  0
38,000 ¥
6,612,000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/f39cab8b0154ba945af339ed2f0410aa97e80def/i-img1200x938-1694828063mnag5k110892.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

明 釉里紅龍文大皿 箱付

0d - 0h 00' 00s
  31
17,500 ¥
3,045,000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/0f69640a41780de247465bdab8cae569534d12e8/i-img1200x900-1694908547rc92ks145600.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

20.清時代 粉彩湯呑21客

0d - 0h 00' 00s
  3
5,500 ¥
957,000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/83635f89e2058957b66e2f8fe1489703af4f77b8/i-img1200x800-1694875474rzmkyo131803.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

【古】3439 山茶碗 

0d - 0h 00' 00s
  2
1,100 ¥
191,400 đ
Trang:
1 2 3 4 5 »
Số lượng: