Tỷ giá: 1¥ = 222 vnđ
Lớn hơn 15,000 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/c49b660fad6c0564b05b8b30be97b2caa71fff69/i-img533x400-1571123568vwn5dq382583.jpg&dc=1&sr.fs=20000

民藝巨匠【河井寛次郎】最上位作 花絵鉢 昭和三十四年製 共箱 保証

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
222,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/386ca7500b86acfe92e19f5c4360a9a541d30923/i-img640x480-1571124189ds6ofr444932.jpg&dc=1&sr.fs=20000

即中斎 書附 永楽 即全 作 仁清写 武さしの 茶碗

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,220,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/386ca7500b86acfe92e19f5c4360a9a541d30923/i-img480x640-1571125074du4n2p419428.jpg&dc=1&sr.fs=20000

楽 弘入 作 惺斎 好 青 歌瓦 (共箱)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,220,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/386ca7500b86acfe92e19f5c4360a9a541d30923/i-img640x480-1571122416tglpoi395556.jpg&dc=1&sr.fs=20000

惺斎 書附 永楽 妙全 作 交趾写 荒磯 水指

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
10,000 Yên
2,220,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/ad9a0d12ca750ffe626181f9b7679e645eaca322/i-img600x449-1571118640eiz1gj378897.jpg&dc=1&sr.fs=20000

□■希少最上級!西村紫楽 燿変黒楽茶碗■□モダン画

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
2,500 Yên
555,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/893ba97ab8f3d4b0d77c072363aac15541dea645/i-img1200x900-1571127042lvyoao484768.jpg&dc=1&sr.fs=20000

2★リヤドロ LLADRO製 ローズ3輪 木製スタンド フィギュリン

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
100 Yên
22,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/386ca7500b86acfe92e19f5c4360a9a541d30923/i-img640x480-1571120990q5ruyf377590.jpg&dc=1&sr.fs=20000

即中斎 書附 瀬戸 茶入 銘 「多賀」

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,220,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/c49b660fad6c0564b05b8b30be97b2caa71fff69/i-img446x400-1571122873fcvydy443146.jpg&dc=1&sr.fs=20000

人間国宝【井上萬二】本人作 白磁百合彫文壷 高さ30㎝ 共箱 保証

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
222,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/386ca7500b86acfe92e19f5c4360a9a541d30923/i-img640x480-1571125151beulwq437950.jpg&dc=1&sr.fs=20000

即中斎 書附 春芳堂 製 金砂子縁取 風炉先屏風

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,220,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/386ca7500b86acfe92e19f5c4360a9a541d30923/i-img640x480-1571121749xorfnu476058.jpg&dc=1&sr.fs=20000

即中斎書附 芳右衛門 作 黄瀬戸 木瓜 食籠

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,220,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/386ca7500b86acfe92e19f5c4360a9a541d30923/i-img640x480-1571122643328lxs442762.jpg&dc=1&sr.fs=20000

即中斎 書附 楽 惺入 作 大福 茶碗

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,220,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/386ca7500b86acfe92e19f5c4360a9a541d30923/i-img640x480-1571121227zxii6h486494.jpg&dc=1&sr.fs=20000

碌々斎 書附 正玄 ・ 利斎 合作 了々斎 好 竹朏 香合

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,220,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/986f337a117774bed1e6d5b296c99e5963ec6406/i-img600x400-1571099289hwhaby183.jpg&dc=1&sr.fs=20000

U06608 川瀬忍 青磁 盃 ぐい呑 共箱 /GD

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
11,000 Yên
2,442,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x480-1571120203niv62910952.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【香】九谷 人間国宝 三代 徳田八十吉 彩釉器 飾皿 共箱 保証品

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,100 Yên
244,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/386ca7500b86acfe92e19f5c4360a9a541d30923/i-img640x480-1571122805dtwive414963.jpg&dc=1&sr.fs=20000

即中斎 書附 姥ヶ餅焼 茶碗

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,220,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>