Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 237,922 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img600x600-1566112955f4pq5d9466.jpg&dc=1&sr.fs=20000

●美品● 【マッジョーレ美術】 中島宏 青磁 ぐい呑 器 湯呑 合わせ箱

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
20,000 Yên
4,520,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/c49b660fad6c0564b05b8b30be97b2caa71fff69/i-img600x400-1566026825wfkrkq1267489.jpg&dc=1&sr.fs=20000

人間国宝【荒川豊蔵】最上位作 紅白梅茶碗 本人作の名碗! 共箱 保証

0d - 0h 00' 00s 40 lượt đấu
131,000 Yên
29,606,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/4/8/7/2/fieo65-img1200x900-1566104745ayai3f16132.jpg&dc=1&sr.fs=20000

古い 茶碗

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
11 Yên
2,486 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img640x640-1566090427ue5gaw139.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【 三輪栄造 】 萩茶碗 共箱          ◆GALLERY 旭◆

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,080 Yên
244,080 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/79b12f98d0fceacbfcc52e3d3e197f039c5895e8/i-img800x628-1566018606dyhszo1227662.jpg&dc=1&sr.fs=20000

巨匠の逸品【人間国宝 荒川 豊蔵 作 志野茶碗】茶道具 本物保証 !

0d - 0h 00' 00s 14 lượt đấu
14,500 Yên
3,277,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/c49b660fad6c0564b05b8b30be97b2caa71fff69/i-img388x400-15659516598vajwo1413159.jpg&dc=1&sr.fs=20000

人間国宝【金重陶陽】最上位作 備前花入 美術館クラスの名品! 共箱 保証

0d - 0h 00' 00s 15 lượt đấu
185,000 Yên
41,810,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>