Tỷ giá: 1¥ = 223 vnđ
Đồ gốm
Lớn hơn 15,000 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/0d41213e87dd7d8d88cd3ff80c5c316e91bff60f/i-img900x1200-1575566707mojyr782330.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【哲】 特別出品:完全伝世の絵唐津茶碗(桃山時代)

0d - 0h 00' 00s 30 lượt đấu
201,000 Yên
44,823,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/7a9c692df3cc6e258d614e8f73f3a542559273b7/i-img1200x800-1575689270srh1kw98410.jpg&dc=1&sr.fs=20000

■最上位作■中村六郎■備前窯変酒呑■人間国宝・金重陶陽に師事■

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
350,000 Yên
78,050,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/4/2/2/7/toubi1956-img1200x800-1575685031fw1ujq19408.jpg&dc=1&sr.fs=20000

■最上位作■中村六郎■備前窯変平酒呑■人間国宝・金重陶陽に師事■

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
280,000 Yên
62,440,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/7a9c692df3cc6e258d614e8f73f3a542559273b7/i-img1200x1182-1575706498aaipcz101492.jpg&dc=1&sr.fs=20000

■最上位作■中村六郎■備前瓢徳利■人間国宝・金重陶陽に師事■

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
180,000 Yên
40,140,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/7a9c692df3cc6e258d614e8f73f3a542559273b7/i-img1200x800-1575697052dx41qc129006.jpg&dc=1&sr.fs=20000

■最上位作■中村六郎■備前酒呑■人間国宝・金重陶陽に師事■

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
250,000 Yên
55,750,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/c49b660fad6c0564b05b8b30be97b2caa71fff69/i-img400x400-1575619163ukcclx89441.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【岡部嶺男】最上位作 灰釉切立花生 父 加藤唐九郎 共箱 保証

0d - 0h 00' 00s 16 lượt đấu
112,000 Yên
24,976,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/e90c67ec9d0f7dd6c8f6c20b04062654bf8bab0c/i-img800x711-1575680469umhyiz97261.jpg&dc=1&sr.fs=20000

■師■初期伊万里 染付 橋上人物文 七寸皿【寛永】

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
75,000 Yên
16,725,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/b24d726a2d96ca180a2ea5afdb5256577c915b4a/i-img1000x750-1575702052chaxb2101979.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【五】優品 古伊万里 柿右衛門手色絵花文輪花皿 江戸中期 No.45253

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
1,210 Yên
269,830 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/388eca1aaa5086cb7b7bb74f0b0d069608f4df75/i-img1200x900-1575640028tqinwo114921.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【杉本貞光】赤楽茶碗 茶道具 本物保証

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
50,000 Yên
11,150,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/11dd59560eb263c637243627369c931031632efe/i-img650x490-1575718423etzoei103719.jpg&dc=1&sr.fs=20000

時代絵唐津茶碗 古唐津 共箱 時代物 古美術 共箱 茶道具 260

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
1,000 Yên
223,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/db05241e5dcc7227842c50300540d18e47a7d3e3/i-img720x480-1575700354ef65l2103771.jpg&dc=1&sr.fs=20000

■細川護熙/不東 種子島 徳利/ぐい呑 酒器揃 共箱/本物保証■

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
150,000 Yên
33,450,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/2d9d702921fe15c20cec9e13144b8afa087c16c6/i-img1182x1200-1575718455arva3k130627.jpg&dc=1&sr.fs=20000

西川政美 備前 耳付花入 竹子窯 共箱 師:金重陶陽 花瓶 花器

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
2,000 Yên
446,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/0d41213e87dd7d8d88cd3ff80c5c316e91bff60f/i-img900x1200-1575565974zqruho80510.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【哲】 特別出品:名品の李朝鶏龍山絵刷毛目壺 (李朝前期)

0d - 0h 00' 00s 36 lượt đấu
100,500 Yên
22,411,500 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/05e69fd46cbd64fd8155cdbc78fe20b7790c403f/i-img1200x900-1575605109wm3nqo85900.jpg&dc=1&sr.fs=20000

人物埴輪頭部残欠(古墳時代)

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
15,600 Yên
3,478,800 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/127913eb0dc262cc12434303bea3c450f70eb75b/i-img1200x1198-1575706262avsywz104529.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【白翼】 墨縁斎景堂製 急須一対 ★ 煎茶道具 中国美術

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
1,200 Yên
267,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>