Tỷ giá: 1¥ = 223 vnđ
Tác phẩm nghệ thuật
Lớn hơn 15,000 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/bd421d90166d5551819ccf8a88815986aaf49c9b/i-img1200x900-1575768208eoodeu111168.jpg&dc=1&sr.fs=20000

杉本博司 大きな作品 カリビアンシー ジャマイカ 1980

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
30,000 Yên
6,690,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/a447d8d27ac294b2d831bce87ab8b9a70282cdda/i-img901x1200-157576948429z6o1114010.jpg&dc=1&sr.fs=20000

日蓮宗 。 板曼荼羅。 小室 (日眼)明治二十年ハ月処説之際。

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
223,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/4e45bbf39822d313cc38fe26fb1b9eff80311814/i-img600x425-1575770114zm8eyt217.jpg&dc=1&sr.fs=20000

中国美術 古硯 端渓硯 カバー付 書道具 硯 書法墨印材 筆紙

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
223,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/05e69fd46cbd64fd8155cdbc78fe20b7790c403f/i-img1200x900-157560561899eg4r88920.jpg&dc=1&sr.fs=20000

室生寺籾塔(鎌倉時代)

0d - 0h 00' 00s 8 lượt đấu
3,700 Yên
825,100 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/c31d6e5f4f39deb3fe7d3d75dc9be24f3d437a55/i-img800x1200-1575522544oxhqwd73344.jpg&dc=1&sr.fs=20000

時代仏像 毘沙門天立像 木彫 玉眼 彩色 慶派仏師作 鎌倉時代

0d - 0h 00' 00s 47 lượt đấu
53,000 Yên
11,819,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/05e69fd46cbd64fd8155cdbc78fe20b7790c403f/i-img1200x900-1575605957xj5mol85924.jpg&dc=1&sr.fs=20000

葡萄唐草軒平瓦残欠(統一新羅)

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
3,000 Yên
669,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/users/b25a073bc3b2db1de20a8cc76dc7c16b5725744a/i-img1200x900-1575620739yiqgao92945.jpg&dc=1&sr.fs=20000

【伝来】f7845 源平合戦図絵巻 3巻 物語絵 歴史絵

0d - 0h 00' 00s 58 lượt đấu
111,100 Yên
24,775,300 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>