Tỷ giá: 1¥ = 226 vnđ
Lớn hơn 15,000 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/f81f8ae6f48a6c1e5ac58cb720c2ae4c1488090a/i-img640x480-15713621929t1pkx608940.jpg&dc=1&sr.fs=20000

豪壮な彫り物のある大刀 67.2㎝ 登録書有り

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,260,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/7c0fce5f85e53fe9d93206dc933ac618cc2edc36/i-img566x425-1571308422h039ra545650.jpg&dc=1&sr.fs=20000

★☆委託出品 太刀 銘 一(いち) 刃長二尺四寸九分☆★附 登録証

0d - 0h 00' 00s 24 lượt đấu
49,500 Yên
11,187,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/a699777957d99c717b197f9f88fed8f462cced00/i-img800x703-1571361635b2cpx0560050.jpg&dc=1&sr.fs=20000

備陽長船住祐重 二尺二寸五分 素晴らしい拵え 風格ある太刀姿

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
1,200 Yên
271,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/12daca93b10e66ca099ccccee2a6a7450ec51486/i-img1200x900-1571379120imnawu654767.jpg&dc=1&sr.fs=20000

木彫りの鳥 三猿 見ざる聞かざる言わざる 木彫2点セット

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/f81f8ae6f48a6c1e5ac58cb720c2ae4c1488090a/i-img640x480-1571360831yoeezl608091.jpg&dc=1&sr.fs=20000

大刀 二尺〇寸一分五厘 軍刀拵え付き 登録書有り

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
10,000 Yên
2,260,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/f81f8ae6f48a6c1e5ac58cb720c2ae4c1488090a/i-img640x480-1571359151qrwd0x558461.jpg&dc=1&sr.fs=20000

大刀 二尺二寸五分 拵え有り 登録書付き

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
10,000 Yên
2,260,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/4/3/8/1/ahataa2840-img1200x900-1571357650iro3uh14455.jpg&dc=1&sr.fs=20000

日本刀になります。

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
10,000 Yên
2,260,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/eac623d17fdf38f873d765bf3e6b5988556f1f3d/i-img640x480-15713348147q6xnd598089.jpg&dc=1&sr.fs=20000

時代拵え入り刀・無銘・刃長:75.1cmの長寸で身幅:33.0mm

0d - 0h 00' 00s 4 lượt đấu
12,000 Yên
2,712,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/9/8/2/7/ncayt63699-img900x457-1571314523yug9og5448.jpg&dc=1&sr.fs=20000

肥前国河内守藤原正廣 68.0cm 出来良し

0d - 0h 00' 00s 5 lượt đấu
12,000 Yên
2,712,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/9/8/2/7/ncayt63699-img900x678-15713140952oaoua9928.jpg&dc=1&sr.fs=20000

鑑定書付『兼元』2尺4寸 半太刀拵入

0d - 0h 00' 00s 22 lượt đấu
87,000 Yên
19,662,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/9/8/2/7/ncayt63699-img900x406-15713149621ewh4w25090.jpg&dc=1&sr.fs=20000

古刀無銘 68.4cm 反り2.2cm 出来良し

0d - 0h 00' 00s 8 lượt đấu
69,000 Yên
15,594,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/9/8/2/7/ncayt63699-img900x413-15713153807ya7em9928.jpg&dc=1&sr.fs=20000

肥前国近江守忠吉 大名登録 津軽藩旧家蔵出し

0d - 0h 00' 00s 6 lượt đấu
13,000 Yên
2,938,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/2a31e4a2c0fee5f8e9ba4b3e1046b0209163dbe4/i-img1200x1200-15713674085juckx709973.jpg&dc=1&sr.fs=20000

鏃 矢尻 矢じり 在銘 5本 古鉄製 弓道具 時代物 武具 弓具

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/61b9fb41fab22e8dd0e5441cc2acb80024595b55/i-img800x529-157130923655ygp5210.jpg&dc=1&sr.fs=20000

瑠璃古九谷手三足香炉

0d - 0h 00' 00s 13 lượt đấu
24,500 Yên
5,537,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>