Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

The Crane Stand Plus (Graphite) ラップトップスタンド

Đã kết thúc
Bán bởi stokyostokyo
Số lượt đấu giá: 1 
Giá hiện tại:
1,237,600 đ 5,600 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2021.07.12 (Mon) 19:37
Thời gian kết thúc:2021.07.13 (Tue) 19:37
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:5,600 yên ( 1,237,600 đ )
Auction ID:x779979518

Thông tin sản phẩm

安定感と耐久性を備え、軽量でコンパクトに折畳みも可能なスタイリッシュデザインでトップDJの愛用者も多いプロフェッショナルの為のラップトップPCスタンド。
PCのみならずCDJやMIDIコントローラーまで載せることが可能。
設置場所や機材に合わせて様々な形・角度に変化出来るのも魅力の1つです。