Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

「2FL52」Bugaboo wheeled board バガブー ホイールボード 現状出品

Đã kết thúc
Bán bởi pqgxo58388
Số lượt đấu giá: 5 
Giá hiện tại:
809,600 đ 4,600 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Không
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2024.02.17 (Sat) 10:12
Thời gian kết thúc:2024.02.21 (Wed) 16:12
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:3,000 yên ( 528,000 đ )
Auction ID:x1125319376

Thông tin sản phẩm

現状出品