Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

CITIZEN

Đã kết thúc
Bán bởi ktzej51831
Số lượt đấu giá: 0 
Giá hiện tại:
179,000 đ 1,000 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Không
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.05.27 (Sat) 11:38
Thời gian kết thúc:2023.05.28 (Sun) 09:02
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:1,000 yên ( 179,000 đ )
Auction ID:w1093411745

Thông tin sản phẩm

時計です!よろしくお願いいたします!