Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

ZIPPO ジッポ と ガスライター 14個ジッポ 16個ガスライター

Đã kết thúc
Bán bởi puixn02921
Số lượt đấu giá: 43 
Giá hiện tại:
10,252,176 đ 58,251 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2024.04.02 (Tue) 17:39
Thời gian kết thúc:2024.04.04 (Thu) 19:39
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:1,000 yên ( 176,000 đ )
Auction ID:v1131080703

Thông tin sản phẩm

ZIPPO ジッポ と ガスライター 14個ジッポ 16個ガスライター