Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

SCRATCH LIVE SL2 スクラッチライブ オーディオインターフェース serato

Đã kết thúc
Bán bởi trkht79856
Số lượt đấu giá: 1 
Giá hiện tại:
2,652,000 đ 12,000 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Không
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2021.06.21 (Mon) 18:35
Thời gian kết thúc:2021.06.23 (Wed) 10:35
Mở rộng thời gian đấu:
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:12,000 yên ( 2,652,000 đ )
Auction ID:u446757473

Thông tin sản phẩm


SERATO SCRATCH LIVE SL2 動作確認済

付属品  USBケーブル
     コントロールディスク(CD.VINYL)
     説明書

商品状態良好です。

RCAケーブルが必要な方は
余っているRCAケーブルを付属します。

中古品の為ノークレーム、ノーリターンでお願いします。