Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

腕時計 まとめ SEIKO ヴィンテージ セイコーマチック SEIKO5 ジャンク 1円スタート 

Đã kết thúc
Bán bởi kdpfhf5776
Số lượt đấu giá: 14 
Giá hiện tại:
2,552,176 đ 14,501 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2024.04.03 (Wed) 20:55
Thời gian kết thúc:2024.04.05 (Fri) 20:55
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:1 yên ( 176 đ )
Auction ID:u1131222116

Thông tin sản phẩm

本品は個々の確認をしていないノーチェック品につき、全品ジャンク品として出品させていただきます。

現状渡しとし、ノークレーム、ノーリターンを厳守いただける方のみご入札ください。