Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

デュポンターボライタースリム

Đã kết thúc
Bán bởi yuyaadgjmptwadgjmptw
Số lượt đấu giá: 0 
Giá hiện tại:
1,392,000 đ 8,000 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Không
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.09.19 (Tue) 20:04
Thời gian kết thúc:2023.09.22 (Fri) 18:04
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:8,000 yên ( 1,392,000 đ )
Auction ID:u1106944885

Thông tin sản phẩm

半年ほど使用しました。ガス漏れ等ありません
細かな傷があります