Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

SEIKO セイコー 腕時計 11本まとめ売り

Đã kết thúc
Bán bởi minku9000
Số lượt đấu giá: 20 
Giá hiện tại:
3,566,826 đ 20,499 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.09.15 (Fri) 13:40
Thời gian kết thúc:2023.09.22 (Fri) 08:40
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:1,000 yên ( 174,000 đ )
Auction ID:s1106437839

Thông tin sản phẩm

SEIKO
腕時計

11本まとめ売り

動作確認はできていません。

ノークレーム ノーリターンでお願いします。