Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

HEIKO 食パン袋 半斤用 200枚セット

Đã kết thúc
Bán bởi parapara1210
Số lượt đấu giá: 1 
Giá hiện tại:
137,280 đ 780 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Không
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Mới
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2024.02.28 (Wed) 05:59
Thời gian kết thúc:2024.02.29 (Thu) 18:28
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:780 yên ( 137,280 đ )
Auction ID:r1125631698