Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Pigeon 電動搾乳機

Đã kết thúc
Bán bởi ezukabea
Số lượt đấu giá: 1 
Giá hiện tại:
616,000 đ 3,500 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2024.02.16 (Fri) 12:13
Thời gian kết thúc:2024.02.23 (Fri) 23:13
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:3,500 yên ( 616,000 đ )
Auction ID:r1121392295

Thông tin sản phẩm

母乳の出が軌道に乗るまで使用しました。数ヶ月の使用だと思います。写真に写ってるものが全てです。動作確認済みです。