SEIKO セイコー アストロン SBXC047 メーカー保証が1年10ヶ月ほど残っています。

Đã kết thúc

Số lượt đấu giá: 22 
Giá hiện tại:
27,720,000 đ 120,000 ¥
Giá mua ngay:
27.720.000 đ 120.000 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Không
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]

* Thời gian dự kiến quý khách nhận được hàng vào khoảng ngày 27/09/2020 đến 29/09/2020 . Nếu quý khách đặt hàng trong hôm nay!
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2020.09.16 (Wed) 15:11
Thời gian kết thúc:2020.09.21 (Mon) 14:09
Mở rộng thời gian đấu:
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:80,000 yên ( 18,480,000 đ )
Auction ID:q397307891

Thông tin sản phẩm

SEIKOアストロンGPSの最新モデル。2020年8月にヨドバシカメラ上野店で購入。
毎日付けていたわけではありませんので美品かと。
ただ写真で映すのが難しい程度の傷が竜頭の横のベゼルに1箇所あります(3つめの写真)。
取り外したコマは4つ残っています(当初のまま)。店舗で調整してもらったので綺麗なままです。
現在は16cmです。