Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

迷子紐 手首タイプ ブルー(ハーネス 迷子防止 ワイヤー)

Đã kết thúc
Bán bởi ibattidayo
Số lượt đấu giá: 0 
Giá hiện tại:
96,800 đ 550 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Không
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2024.03.25 (Mon) 14:40
Thời gian kết thúc:2024.03.26 (Tue) 15:48
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:550 yên ( 96,800 đ )
Auction ID:p1125456712

Thông tin sản phẩm

迷子紐

手首で繋ぐタイプです
使用感はありますが、まだ充分お使いいただけます。