Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

ブラザータイプライター JP12-432

Đã kết thúc
Bán bởi hsasahara
Số lượt đấu giá: 0 
Giá hiện tại:
174 đ 1 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.09.18 (Mon) 19:07
Thời gian kết thúc:2023.09.23 (Sat) 19:54
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:1 yên ( 174 đ )
Auction ID:p1106807638

Thông tin sản phẩm

■ブラザータイプライター JP12-432(エリート)/(パイカ)/436(ブラッセルパイカ)型
■1979年購入後、殆ど使用せず保管しており、状態は悪くありません。(作動確認はしておりません。)