Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

ライター ガスライター アンティーク

Đã kết thúc
Bán bởi i_ris1315
Số lượt đấu giá: 5 
Giá hiện tại:
24,360 đ 140 ¥
Thuế tại nhật: 10 %
Giá hiện tại bao gồm thuế: 154 ¥ ~ 26,796 đ
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.09.14 (Thu) 10:37
Thời gian kết thúc:2023.09.20 (Wed) 19:32
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:100 yên ( 17,400 đ )
Auction ID:p1106290354

Thông tin sản phẩm

ライター ガスライター アンティーク

6×3.5センチ