Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

SEIKO アストロン7X520AF0美品です、傷は、ないです、違う時計買ったんで、いらなくなり、売ります

Đã kết thúc
Bán bởi byvjh76217
Số lượt đấu giá: 0 
Giá hiện tại:
6,160,000 đ 35,000 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2024.04.03 (Wed) 11:39
Thời gian kết thúc:2024.04.06 (Sat) 18:39
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:35,000 yên ( 6,160,000 đ )
Auction ID:o1131152668

Thông tin sản phẩm

知り合いから買いました、違う時計買ったんで、いらなくなりました、