Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

タンクライター マーベラス 未使用品 火花動作確認済み ((郵便・ゆうパケット・送料落札者負担です)

Đã kết thúc
Bán bởi ibsmq75066
Số lượt đấu giá: 8 
Giá hiện tại:
651,200 đ 3,700 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Mới
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2024.04.02 (Tue) 21:03
Thời gian kết thúc:2024.04.06 (Sat) 19:11
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:3,000 yên ( 528,000 đ )
Auction ID:o1131089070

Thông tin sản phẩm

タンクライター マーベラス 
未使用品 
火花動作確認済み 
ノークレーム、ノーリターンでの出品です。
((郵便・ゆうパケット・送料落札者負担です)