Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

KORG KAOSS PAD KP3/コルグ カオスパッド サンプラー エフェクター

Đã kết thúc
Bán bởi kudrya3
Số lượt đấu giá: 1 
Giá hiện tại:
2,200,000 đ 10,000 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Không
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2021.05.21 (Fri) 06:03
Thời gian kết thúc:2021.05.21 (Fri) 07:35
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:10,000 yên ( 2,200,000 đ )
Auction ID:n504842991

Thông tin sản phẩm

個人使用していたKAOSS PAD KP3です。数年使用していなかったため出品します。本体及び電源アダプタの出品です。