Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

時計まとめ

Đã kết thúc
Bán bởi fgtqkv3369
Số lượt đấu giá: 1 
Giá hiện tại:
179 đ 1 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.05.23 (Tue) 13:37
Thời gian kết thúc:2023.05.30 (Tue) 19:37
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:1 yên ( 179 đ )
Auction ID:n1092919420

Thông tin sản phẩm

頂き物なのですが使用しないので
出品します。
私は詳しくないので画像確認お願いします
気になる点があれば問い合わせください


長期保管の為汚れあります。

動作確認していません。