Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Windmill ターボライター

0d - 0h 00' 00s
Bán bởi aimjg24432
Số lượt đấu giá: 1 
Giá hiện tại:
346,000 đ 2,000 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2024.03.01 (Fri) 08:33
Thời gian kết thúc:2024.03.04 (Mon) 20:33
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:2,000 yên ( 346,000 đ )
Auction ID:l1122913087

Thông tin sản phẩm

箱は傷んでいますが本体はかなり綺麗です
宜しければ如何でしょうか