Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Nikon AF NIKKOR 24-85mm f2.8-4 D MACROレンズ

Đã kết thúc
Bán bởi tam_ohno
Số lượt đấu giá: 6 
Giá hiện tại:
1,087,500 đ 6,250 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.06.05 (Mon) 06:36
Thời gian kết thúc:2023.06.11 (Sun) 06:33
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:5,000 yên ( 870,000 đ )
Auction ID:l1093548070

Thông tin sản phẩm

終活のため出品

AF Zoom Nikkor 24-85mm F2.8-4D マクロレンズです。

外観、マウント部分は目立った汚れなど無く、
ズームリング、フォーカスリングは共にスムーズです。

レンズ内の右上に1㎜程のカビのようなものがありますが
中央より外れているので実用上は問題ないと思われます。

動作はNikon D7100で確認済みです。

レンズキャップはありませんが、Kenko MC フィルターを取り付けています。

1週間以内に動作を確認し、異常が有れば返品可