Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

SEIKO プロスペックス タートル カーキ

0d - 0h 00' 00s
Bán bởi yokolux2001
Số lượt đấu giá: 0 
Giá hiện tại:
4,671,000 đ 27,000 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Giá mua ngay:
5,190,000 đ 30,000 ¥
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2024.03.02 (Sat) 17:35
Thời gian kết thúc:2024.03.08 (Fri) 19:35
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:27,000 yên ( 4,671,000 đ )
Auction ID:k1124637805

Thông tin sản phẩm

SEIKO プロスペックス タートル カーキ
SRPE05K1
以前にオークションで購入しましたが、年月不明です
少し遅れが出てきたのと、ほかの時計を入手したので出品いたします
知り合いにリューズを交換してもらいましたが少し硬いです
オーバーホールが必要かもしれません

入札お待ちしています


(2024年 2月 11日 21時 20分 追加)
現状優先とし、ノークレーム・ノーリターンとなります