Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

穴掘り器 鋤 鍬 手動足踏み アイデア商品

Đã kết thúc
Bán bởi lfuxp94085
Số lượt đấu giá: 1 
Giá hiện tại:
17,300 đ 100 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.12.04 (Mon) 16:40
Thời gian kết thúc:2023.12.07 (Thu) 17:40
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:100 yên ( 17,300 đ )
Auction ID:k1110920662

Thông tin sản phẩm

穴が楽に掘ることができました、使用感あり、擦り傷汚れ錆びがあります、機能的問題はありません。