Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

SEIKO アルバ AKA V743-5A10

Đã kết thúc
Bán bởi fsr_omori
Số lượt đấu giá: 1 
Giá hiện tại:
528,000 đ 3,000 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Không
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2024.03.04 (Mon) 16:39
Thời gian kết thúc:2024.03.06 (Wed) 16:39
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:3,000 yên ( 528,000 đ )
Auction ID:h1126891797

Thông tin sản phẩm

先日当オークションで購入した商品です。他の時計を購入するので出品します。

・電池交換時期は不明ですが、現在稼動しています。
・ケース幅約41mm、厚さ約11mmです、腕周りは約17cm
 です。
・ベルトは純正品で。予備のコマが1個付属します。


以上を踏まえ、入札ください。NC,NRでお願いします。