Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

SEIKO CITIZEN CASIO ジャンク

Đã kết thúc
Bán bởi bongh47622
Số lượt đấu giá: 12 
Giá hiện tại:
908,423 đ 5,251 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.05.22 (Mon) 09:59
Thời gian kết thúc:2023.05.27 (Sat) 18:59
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:1 yên ( 173 đ )
Auction ID:h1092774577

Thông tin sản phẩm

セイコー シチズン カシオ まとめ

REGUNO 稼働
ATTESA ギリギリ稼働、針の動き不規則です
他すべて現在止まっています。
ブレス切れ、バックル破損はないと思いますが、古いものですので全体的にキズ汚れあります。